torsdag, juli 11, 2019

Syv måter å gjøre Benedikts regel til noe som berører hjertet, del 2

2. MEN DET ER GRUNN TIL Å
VÆRE OBS! Å være en god lytter og bygge opp et fellesskap tilfredstiller Gud bare om vi gjør det vi er bedt om å gjøre, uten å himle med øynene og slepe foten etter oss.

Halvhjertet lydighet vil ikke gjøre det, selv om vi ender opp med å gjøre det vi blir spurt om i første omgang.

Nøkkelen er å se at når vi lytter til våre brødre og søstre, lytter vi til Jesus, som sa: 'Den som hører dere, hører meg' (Luk 10,16a). Og så, skal vi ikke bare lytte, men å gjøre det med glede, for Gud elsker en glad giver (2.Kor 9,7).

3. IKKE BLI OVERVELDET AV FRYKT og så rømme fra den veien som leder til frelse. Det er dømt til å bli hardt til å begynne med, men i det vi  begynner å bevege oss på denne livsveien i tro, vil vi løpe på den Gudsveien som er overstrødd med Guds løfter - vil våre hjerter strømme over av fryd. Vi vil vite hva det betyr å leve på denne kjærlighetens vei, selv om vi ikke finner ord til å  beskrive det.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: