torsdag, juli 25, 2019

Men Gud sa: Nei

"Jeg ba Gud ta bort mine vaner, men Gud sa: Nei. Det er ikke jeg som skal ta de bort, men du som må gi de opp.

Jeg ba Gud om å helbrede mitt funksjonshemmede barn, men Gud sa: Nei. Hans ånd er hel, kroppen er midlertidig.

Jeg ba Gud om å gi meg tålmodighet, men Gud sa. Nei. Tålmodighet er et biprodukt av trengsler. Det gis ikke, det må læres. 

Jeg ba Gud gi meg lykke, men Gud sa: Nei. Jeg velsigner deg. Lykke er opp til deg.

Jeg ba Gud spare meg for smerte, men Gud sa: Nei. Lidelse drar deg bort fra verdens bekymringer og fører deg nærmere meg.

Jeg ba Gud gjøre det slik at min ånd vokser, men Gud sa: Nei. Du må selv sørge for å ta til deg næring, men jeg skal beskjære deg og gjøre det slik at du bærer frukt.

Jeg ba Gud fremfor alt at jeg skulle nyte livet, men Gud sa: Nei. Jeg gir deg liv for at du kan glede deg over alle ting.

Jeg ba Gud om å hjelpe meg til å elske andre så mye som Han elsker meg. Da sa Gud: Å, endelig skjønte du det.

Denne dagen er din, ikke kast den bort!

- Bob Schmidt/Trust the Fathers. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: