søndag, juli 28, 2019

Herren er mitt banner

'Jeg vet at noen fremdeles sier: Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår ikke hvordan man har et 'strids-sinnelag'. Jeg finner ikke dette i Skriften eller i Herren.

Fienden har vært klok. Han var vært i stand til å gjøre uklart det som er en av de største åpenbaringene av Herren selv i Skriften. Det er en side av Hans guddommelige natur som er åpenbart i noen av Hans navn:

Noen velkjente eksempler på disse unike navnene er: Jahve-Nissi (Herren er mitt banner, jfr 2.Mos 17,15) eller Jahve-Jirah (Herren er min hjelper/forsørger, jfr Salme 54,6) Jahve-Rapha (Herren er min lege, jfr 2.Mos 15,26). Når Han åpenbarer seg på denne måten - ved cirka 30 forskjellige anledninger i Bibelen - avdekker Herren en side ved sin evige natur og er rede til å møte sine tjeneres menneskelige behov.

Men det er et av disse navnene som spesielt skiller seg ut. Det gjengis omlag 290 ganger i Bibelen - nær ti ganger summen av de andre åpenbaringene! Hvilket navn er det? La meg introdusere for deg:

Jahve-Sebaot - hærskarenes Herre.

Av henvisningene alene, vil vi se at 'Hærskarenes Herre' er det guddommelige navnet som Herren oftest åpenbarer seg gjennom for menneskene.

Når vi så taler om å kjempe for vår egen personlige forvandling eller stride for våre familier, byer og nasjoner, så er det Hærskarenes Herre vi ønsker å følge inn i striden. Det var Hærskarenes Herre som hadde stevnemøte med Josva på slettene utenfor Jeriko (Jos 5,14), og det var Hærskarenes Herre som ledet David i kampen mot filisterne (1.Sam 17,45).

Hvis vi vil lykkes i vår krigføring, trenger vi å se at Herren er Øverstkommanderende, for Han er Herren over hele himmelens hærskarer, Han er universets Herre, Maktens Herre, både i himmel og på jord.

'Hærene i himmelen fulgte ham...' Åp 19,14.'

- Francis Frangipane: This Day We Fight. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: