lørdag, juli 27, 2019

Når troen uthules

Har du hørt om MTD? Bokstavene står for 'Moralistic Therapeutic Deism', og beskriver vår tids sekulariserte 'kristentro', en tro helt frarøvet sin bibelske substans, kraft og liv. Kristne menigheter er i sterk grad influert av denne troen, som ødelegger bibelsk kristentro fra innsiden og erstatter den med pseudo-kristendom som bare har et ferniss av klassisk kristen tro.

MTD består av fem prinsipper:

* Gud eksisterer, og han har skapt verden og han våker over alt menneskelig liv.

* Gud ønsker at mennesker skal være gode, snille og rettferdige mot hverandre, slik Bibelen lærer og de fleste andre verdensreligionene.

* Livets sentrale mål er å være lykkelig og ha det godt med seg selv.

* Gud trenger ikke å være spesielt involvert i den enkeltes liv unntatt når han trengs til å løse et problem.

* Gode mennesker kommer til himmelen når de dør.

Denne troen, er i følge sosiologene Christian Smith og Melinda Lundquist Denton, spesielt fremtredende blant tenåringer fra katolske og tradisjonelle protestantiske kirker. I 2005 gjorde de en undersøkelse blant amerikanske tenåringer med ulik bakgrunn. Undersøkelsen viste at flesteparten av dem trodde på de fem MTD prinsippene.

De to sosiologene gjorde en ny undersøkelse som ble publisert i 2011. Kun 40 prosent av de spurte unge kristne svarte at deres personlig moralske tro bygget på Bibelen eller noe annet de følte var religiøst passende. Mange av de spurte er moralske individualister, som tror det følelsene sier. Om det kjennes rett for dem, er det i deres øyne rett, fordi det føles godt. Om du føler det annerledes, er det rett for deg.

Hele 60 prosent av de spurte hadde ingen som helst betenkeligheter med materialisme og konsumisme.

Men dette er langt fra bibelsk kristen tro og tradisjon. Det handler om en tro uten omvendelse, uten forsakelse, uten renhet, og uten korset og lidelsen.

Kan det være at de har rett disse sosiologene at den oppvoksende generasjonen har hentet denne troen fra foreldregenerasjonen? I hvilken grad ser de gudfryktighet i den?

Ingen kommentarer: