mandag, juli 22, 2019

En myrra-bærer

I dag feirer vi minnet om en av myrra-bærerne, henne som Den ortodoke kirke kaller 'apostellik'. Jeg tenker på Maria Magdalena. Hun er en av tre kvinner som i morgengryet bærer med seg velduftende urter til Jesu grav. Hvilken handling av tilbedelse!

Jeg vil også være en slik - en som bærer velduftende urter til Jesus. I stille tilbedelse.

Myrra var jo en av gavene De vise menn bærer med seg til Jesusbarnet, og de bøyer seg ned i tilbedelse og åpner sine skrin. 2.Mos 30 forteller oss at en av ingrediensene til den hellige salvingsoljen, skulle være 'den edleste myrra'. (v.23)

Hun kom fra Magdala ved Tiberiassjøen i Galilea. Samtlige av de fire evangelistene forteller oss at Jesus satte henne fri fra onde åndsmakter, og at hun etter det ble en av Jesu disipler. deretter tjente hun Ham hengivent hele veien, selv inn i Hans lidelse. Hun var til stede ved korset, var vitne til Jesu død og ble et av oppstandelsesvitnene. Maria Magdalena var en av flere uredde kvinner som fulgte Jesus, koste hva det koste ville.

Maria Magdalena  har vært en viktig skikkelse for mange kirkelige reformbevegelser, spesielt under de monastiske bevegelsene på 1000-tallet. Hun feires hvert år 22.juli.

Ingen kommentarer: