onsdag, juli 10, 2019

Syv måter å gjøre Benedikts regel til noe som berører ditt hjerte, del 1

'Benedikts regel,' skriver baptistpastoren og en  av grunnleggerne av den nymonastiske bevegelsen, Jonathan Wilson-Hartgrove, 'er i seg selv en katekisme', og legger til: 'Selv om den er blitt en guide for den vestlige monastisismen, så tilhører dens visjon ikke en spesiell gruppe med munker eller nonner. Det er en visjon for hele verden, som er rotfestet i en særegen måte å leve på.

Slik innleder Jonathan Wilson-Hartgrove en artikkel, som jeg synes er så interessant og lærerik at jeg har valgt å oversette deler av den til norsk. Jeg håper og ber om at den må bli til  hjelp for noen. Da er ikke mitt arbeid forgjeves.

'Helt fra begynnelsen,' skriver Wilson-Hartgrove, 'gir Benedict oss en visjon av det virkelige livet som antar at Det gamle og Det nye testamente åpenbarer sannheten om hva det vil si å være menneske. Den er som en klippegrunn. Det er visjonen hvor vi setter vår lit til at vi har sett det menneskelige fullt levende i Jesus Kristus. Men det er samtidig en fundamental, praktisk visjon for alle mennesker.

Visjonen i sin kortversjon er denne:

Overlatt til våre egne begjær, roter vi til våre liv.

Men vår Skaper har vist oss veien til et sant liv.

Å motta denne gaven som denne veien representerer er å gå den.

Dette er ikke regel for den del av vårt liv vi kaller åndelig, den er for alle aspekter av livet.'

Så følger de syv måtene å gjøre Benedikts regel til noe som berører ditt hjerte:

1. TIL Å BEGYNNE MED, BEGYNN HVER GOD GJERNING MED DENNE BØNNEN.

'Herre, fullfør det!'

Siden Gud er full av godhet og har allerede kalt oss sine barn, skulle vi ikke bedrøve Ham ved å gjøre noe galt. Istedet skulle vi dra fordeler av de gode gavene Gud har gitt oss, og bli gode lyttere.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: