onsdag, juli 03, 2019

Husket på grunn av lidelsen

Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ... om de ikke hadde blitt kastet i ildovnen - hvem ville da ha husket deres navn?

- Bill Yount 
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: