onsdag, juli 31, 2019

Trenger vi å vekkes?

Noen ord fra Efeserbrevet har blitt så levende for meg i det siste: 'For alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se, derfor til hvordan dere kan vandre varig, ikke som
uvise, men som vise, så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde.' (Ef 5,14-16)

Om dette ordet var aktuelt for den tidlige kirke, er det ikke mindre viktig i dag. Når apostelen Paulus skrev brevet til menigheten i Efesos, satt han mest sannsynlig fengslet i Rom. Vi skriver år 61-63. Om dette brevet er skrevet i år 63, så skjer det en dramatisk endring for situasjonen for de kristne. Året etter, i år 64. tenner keiser Nero på Rom. I og rundt Roma blir kristne arrestert i mengder og drept på de mest bestialske måter. 'De ble korsfestet. Eller de bundet i dyrehuder og kastet på arenaen for å bli revet i hjel av hunder, til folkets forlystelse. Eller de ble kastet for de ville dyr. Eller de ble bundet til stolper i Neros hager, tjære ble tømt over dem, og de ble brukt som levende fakler.' (Halleys Bibelhåndbok. Rex forlag, side 498)

Forfølgelsen under keiser Nero var likevel nokså begrenset til Rom og områdene rundt keiserhovedstaden, men i år 95 brøt det ut en ny mer omfattende forfølgelse under keiser Domitian. Den var ekstremt hard og tusener av kristne ble drept. Og så følger forfølgelse på forfølgelse. Å følge Jesus hadde en høy pris.

Det var den ytre fienden. Men det fantes også en indre. Paulus advarer de eldste for forsamlingen i Efesos at etter hans bortgang vil det komme 'glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tsle for å lokke disiplene til seg.' (Apg 20,29-30)

Utdordringen Paulus gir disse eldste er dette: VÅK!

Vær beredt! Det er ingen tid for å sove! Hvordan klarte så forsamlingen i Efesos seg? Omlag 40 år senere ber Jesus selv apostelen Johannes om å skrive et brev til denne forsamlingen (Åp 2,1-7). I dette brevet roser Jesus efeserne for å lytte til den sunne lære og ikke tolerere falske lærere, men han formaner dem til å vende tilbake sin første kjærlighet.'

Menigheten i Efesos var våkne. De besto ildprøven som kom over de første kristne forsamlingene.

Sover vi? Trenger vi å vekkes? Vi lever i en tid svært lik den første kristne tid. Vår tid opplever de verste kristenforfølgelsene siden apostlene og den tidlige kirken, med unntak av Vesten. Men hvor lenge? Jeg tror det er bare et tidsspørsmål før vi også blir forfulgt. Vi lever også i en forvirrende tid med hensyn til læren, og hvor kristne forlater den tro og den overbevisning kirken har hatt i 2000 år.

Jeg merker meg det sterke språket til apostelen:

'for alt som er åpenbart, er lys.'
'Våkn opp!'
'Stå opp!'
'Vandre varlig!'
'Vær vis!'
'Kjøp!'

Dette tar jeg med meg. Jeg vet jeg får bruk for det. 'for dagene er onde.'

Ingen kommentarer: