tirsdag, juli 30, 2019

Svensk generalsekretær og pastor støtter polyamorøse relasjoner

Det er nesten ikke til å fatte det som skjer i Sverige. Utviklingen går skremmende fort. Og i feil retning. Generalsekretæren for Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, pastor Esther Kazem, driver Instagram-konoten 'Feministpastoren'. På denne kontoen, møter vi den ordinerte pastoren i embetsdrakt, som gir åndelig veiledning til sine 20.000 følgere. Her er hun talskvinne for polyamorøse relasjoner, og stiller seg bak promiskuitet som det mest selvfølgelige av alt. Her er ingen støtte for ekteskapelig trofasthet, ei heller det klassiske synet som kirken har hatt i 2000 år, nemlig at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne.

Bak Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds medlemmer finner vi Freslsesarmeen, Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkans kvinneorganisasjoner, lokale kvinneråd og enkeltpersoner. SEK samarbeider også med ulike støtteorganisasjoner som Pingst, Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan og Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Nå etterlyser tre representanter for Nätverket för klassisk baptism reaksjoner på utspillene fra generalsekretæren fra såvel medlemsorganisasjonene som støtteorganisasjonene. De tre er Aila Annala fra Kalmar, Lars-Göran Berg fra Uddevalla og Thomas Forslin fra Göteborg. De tre har skrevet et debattinnlegg i svenske Dagen, som du kan lese ved å trykke på denne linken:

https://www.dagen.se/debatt/problematisk-feminism-1.1555455?fbclid=IwAR1yz88Vxx9SnfUfSNidkXsA132yfFTrC0dvWeyAuVRZ9vsPzARZvf6ZxV4

Det ville ikke forundre meg om vi snart har personer i de kirkelige miljøene som forfekter det samme som denne generalsekretæren, men Sverige er gjernevnoen år foran oss.

Ingen kommentarer: