onsdag, juli 17, 2019

Hvorfor ikke Saligprisningene?

"Av en eller annen grunn, vil de mest høyrøstede blant oss aldri nevne Saligprisningene. Men ofte, med tårer i øynene, vil de kreve at De 10 bud henges opp på offentlige bygninger. Og selvfølgelig, det er Moses, ikke Jesus. 

Jeg har ikke hørt en av dem kreve at Bergprekenen, Saligprisningene, settes opp noe sted. 'Salig er de barmhjertige' i en rettssal og 'Salige er de som skaper fred' i Pentagon?

Jammen sa jeg det!'

- Addison Hodges Hart i boken: Taking Jesus at His Word. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: