søndag, juli 07, 2019

Visdom

'Visdom er noe annet en intelligens. Man kan være intelligent som bare det og likevel slett ikke vis. Vis er den som har dyp innsikt på mange områder, særlig om det som angår menneskenes kår og livets mening. Visdom er en innsikt som ikke er teoretisk, men praktisk, men konkret. Det er en innsikt som ikke bare sitter i hodet, men som er blitt kjøtt og blod.

Den visdommen som lovprises i Det gamle testamente, har bare delvis en almennmenneskelig karakter. Den er den sunne livsinnsikten som finnes hos alle store filosofer, i alle religioner og hos alle vise mennesker. Den tar fatt i alt som er sant, edelt, riktig og rent, alt som er verd å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros (Fil 4,8). denne allmennmenneskelige visdommen hører vissheten om alle tings forgjengelighet og dermed også overbevisningen om at vi ikke trenger å ta alt så dramatisk.

Men visdommen i Det gamle testamente er mer enn en sunn livsfilosofi. Den sier oss også at Gud er Herre over alt og alle. Ikke bare har han skapt alt, men han er også den som  leder verdenshistoriens gang. 

Det gamle testamente gjør det også klart for oss at det er Gud selv som formidler visdommen. Han gjør sine veier kjent for sitt folk. Han gir Israel støtte og forordninger så de vet hvordan de skal leve (5.Mos.4,6). Den høyeste visdommen er å leve etter Guds vilje. Men totaliteten i hans vilje åpenbares bare i Jesus Kristus, han som er blitt vår visdom fra Gud (1.Kor.1,30)."

- Wilfrid Stinissen: I Guds tid. Verbum 1994, side 207.

Ingen kommentarer: