onsdag, juli 24, 2019

Profetisk: Våre kristenrøtterMOR TIL GARDARKONGEN SIN SPÅDOM OM OLAV TRYGGVASON
I Flatøybok står det om en spådom som ble gjort om Olav Tryggvason, som er interessant i seg selv, men blir desto mer interessant ved nærmere undersøkelse.
På den tiden da Gunnhildsønnene kom til makten i Norge, styrte en fremragende konge i Holmgard (Novgorod), det vi kaller Gardarike (Russland). Hans navn var Valdemar (Vladimir). Kong Valdemar hadde en mor, svært gammel og skral av elde, så hun ikke kunne reise seg fra sengen. Denne gamle kvinnen hadde svært overnaturlige evner og var fremsynt av en trolldomsånd, slik mange hedenske folk hadde, og som kunne fortelle om slikt som ikke hadde skjedd, og om uventede hendelser. Valdemar ba sin mor fortelle om noen utenlandske hærmenn eller høvdinger ville gå mot hans rike eller begjære det. Kongsmoren svarte" Ikke vet jeg, sønnen min, om noen ødeleggende hærferd, eller noen ulykke som vil ramme deg eller riket ditt, men derimot ser jeg et merkelig og storslått syn, for nå er det for kort tid siden i Norge født en storættet kongesønn. Han vil på storartet vis vokse opp her og bli fostret her i Gardarike til han blir en vidgjeten høvding. Han vil ikke være vrang eller ufredsmann, eller gjøre noen skade på riket ditt, heller vil han stø og styrke det, frede og frelse det, og på mange måter vil han styrke og øke din anseelse. Han vil omsider komme tilbake, når han er i sin beste alder, og få det riket han er båren til, enda om han nå er utleg fra det. Hans heder kommer til å stråle med stor verdighet, og han vil vinne mange seirer og bli den høyeste hjelper for mange folk i den nordlige halvdel av verden. Denne vidgjetne kongen vil likevel ikke bli lenge ved makten i Norge."
På den tiden som Gunnhildsønnene kom til makten i 961, var ikke Vladimir konge i Russland. Han var på det tidspunktet 3 til 5 år gammel. Hans far Svjatoslav var konge på denne tiden. Heller var ikke Vladimirs mor en gammel kone. Hun hette Malusja og var i 20 årsalderen. Svjatoslavs mor derimot var en eldre kvinne på denne tiden, men var så langt ifra noen hedning. Svjatoslavs mor var Hl. Olga. Den samme Hl. Olga som moskvapatriarkatets menighet i Oslo har navn etter. Hun var mest sannsynlig av skandinavisk herkomst og var den første i det russiske rurikdynastiets som tok den rette og sanne tro. Hun døde i 969 e.k.
Kan det være henne som er den framsynte kongsmoren som taler til oss gjennom Flatøybok om Olav Tryggvasons storhet?
Minnedag for Hl. Olga er 11 juni (24 juni på gregoriansk kalender)
Kilde: Kjell Moen

Ingen kommentarer: