fredag, juli 05, 2019

Nattens bønnespråk

Nattens bønnespråk er annerledes. Ærligere. Mindre fromt. Kortere. Råere. Mer sårbart. Mindre bruk av klisjeer. Mer spørrende. Undrende, Mer plass for fortvilelsen. Klagende. Tvilen. Mer lyttende. Hviskende.

Men nattens bønner tåler lyset. Det som sies om natten trenger man ikke å skjule. Det er ærlighetens språk overfor Gud. Men det behøver ikke nødvendigvis bety at man skal dele det man snakker med Gud om i disse nattetimene,

Bønnen taler ikke bare ett språk. Det inneholder også nattens språk.

Ingen kommentarer: