torsdag, juli 11, 2019

Apostlenes lære

'Å være en kristen er å tro som apostlene.'

- Biskop Bo Giertz (bildet)

'... bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.' Ef 2,20

'Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære...' Apg 2,42

Foto: Wikipedia

Ingen kommentarer: