fredag, juli 26, 2019

Russiske baptister fikk asyl i Tyskland

Denne måneden fikk en baptistfamilie fra Russland asyl i Tyskland på grunn av forfølgelse i hjemlandet.

Det er Christianity Today som omtaler saken. Familien har vært utsatt for trakassering, trusler og direkte angrep.

Det er Russlands nye religionslov som skaper problemer og til dels store utfordringer for evangeliske kristne i landet. Ikke bare begrenser den menighetenes virksomhet, men loven fører også til mistenkeliggjøring og sektsstempel over for alt som ikke hører til Den russisk-ortodokse kirke. Det er sterke bindinger mellom stat og kirke i Russland.

Selv om denne baptistfamilien ble utsatt for trusler via telefon, nektet politiet å se på saken, i følge familiens advokat, Zaza Koschuachwili. Familien ble ofte fotfulgt av menn i svarte uniformer.

Ingen kommentarer: