tirsdag, juli 16, 2019

Om Jesus

'Uten en levende tro på at Jesus Kristus har stått opp igjen i sin menneskelige kropp og er blitt forherliget hos Faderen faller den kristne tro platt til marken.

Midt i det vanlige livet vi lever er Guds nåde en kraftkilde, som kan forvandle våre liv til en Kristushymne. Et hvert kristent menneske er kalt til å leve i en så djup fortrolighet med Jesus Kristus at hvert eneste åndedrag påminner henne om hvem hun tilhører. 

Jesus Kristus er kommet for de svake. Han har kommet for å frelse. Han kommer til oss hvert øyeblikk for å ta på seg det vi ikke klarer å bære eller orker å forholde oss til. Men Guds helbredende nåde ligger ofte så djupt at vi ikke klarer å se den.

- Kardinal Anders Arborelius i 'Tanker ur tystnaden'. Cordia 2001, side 31 og 28. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: