mandag, juli 08, 2019

Jeg beklager

Jeg ser at min gode venn Roy Godwin anklages i dagens utgave av avisen Dagen for å være uklar med hensyn til forsoningen. En luthersk teolog anklager ham for å forkynne et annet evangelium, en annen Jesus - intet mindre - fordi han i sine to bøker ikke har forkynt 'Jesu stedfortredende strafflidelse for våre synder under Guds dom og vrede'.

Jeg har helt sikkert gjort meg skyldig i det samme! I 47 år har jeg forkynt Guds ord, i både skrift og tale. I mange av dem hver eneste uke. Men jeg har ikke forkynt om Guds dom og vrede hver gang, heller ikke om 'Jesu stedfortredende strafflidelse'.

Jeg har helt sikkert vært uklar i mine formuleringer,  jeg har helt sikkert sagt og skrevet ting som er feil, og jeg har helt sikkert sagt og skrevet ting som jeg har endret syn på. I det hele tatt er jeg et ufullkomment menneske og en synder.

Jeg beklager at jeg ut fra denne teologens mening ikke holder mål og sikkert burde ha latt være å forkynne Guds Ord.

Så langt som jeg kjenner Roy Godwin er han en ydmyk Herrens tjener, som absolutt forkynner Kristi forsoning, men han er et ufullkomment menneske, han som alle andre.

Jeg er sikker på at jeg fortsatt kommer til å gjøre feil og at jeg ikke alltid ser hele bildet. Det gjør jeg sjelden. Jeg kommer også helt sikkert til å forkynne ting hvor jeg ikke klarer å få med meg hele bildet. Jeg er bare et menneske.

Jeg beklager min ufullkommenhet.

Ingen kommentarer: