onsdag, juni 07, 2023

Bønnesvar for Øst-Finnmark


I bønnegruppa som ber for Finnmark og nordområdene og som ledes av Jørn-Ivar og Beate Holmgren, har det i de åpne Zoom-bønnemøtene mandager, vært bedt en del for industri- og næringsvirksomheten i fylket og da særlig for Øst-Finnmark. Øst-Finnmark er en region som er særlig hardt rammet av krigen i Ukraina. Nå kommer bønnesvaret:

Regjeringen gir over 105 millioner til Øst-Finnmark. Dette kommer i form av en såkalt aktivietspakke, hvor midlene skal legge til rette for arbeidsplasser og et godt tilbud for folk i Øst-Finnmark. Å bevare aktivitet her er særlig viktig rent sikkerhetspolitisk. 

Det er SV som sammen med regjeringspartiene er blitt enige om aktivitetspakken.

Bønnemøtene for Finnmark og nordområdene finner sted på formiddagen mandager, og skjer på zoom og er åpn for alle. Ta kontakt med Jørn-Ivar Holmgren, så får du innloggingsinformasjon. Han finnes på Facebook.

Ingen kommentarer: