onsdag, juni 28, 2023

Minn meg om at en kjærlighet venter meg!


Fransiskanermunken Thomas av Celano, den aller første til å skrive en biografi om den hellige Frans av Assisi, som også var poet skrevet følgende dikt om døden, her i min oversettelse: "Slipp ikke taket i meg den dagen!" Det er også min bønn!

Jeg stemmer også i med karmelittnonnen Alice-Aimee av Jesusbarnet i et dikt over samme emne, også i  min oversettekse: "Om jeg frykter - hvorfor ikke? - påminn meg ganske enkelt om dette: at en kjærlighet venter meg."

Presten, poeten og sangeren Gregers Lundh skriver så sterkt og befriende om døden og håpet om det evige liv: "Døden er å slukke lampen når morgengryet kommer".

Ingen kommentarer: