mandag, juni 19, 2023

De syv tordener og denne tidsalders ende, del 8


Den siste tiden har jeg tenkt mye på Jesu ord i Hans store eskatologiske tale i Matt 24: "Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være." Hva preget den tiden Noah levde? Det var en tid da ondskapen hadde fått skikkelig tak. I dag kom jeg over en helt ny artikkel av bibellæreren og forfatteren Paul Keith Davis, som omhandler dette skriftstedet. Dette talte så sterkt til meg at jeg har valgt å oversette dette til norsk, så flere kan få del i denne profetiske undervisningen: 

""Som det var i Noahs dager, og som det var i Lots dager." (Matt 24; Lukas 17) Dette er forholdene som eksisterer i kultur som beskrivende for Herrens gjenkomst. Begge mennene var en rettferdig rest som levde midt i ekstremt onde kulturer. 1. Mosebok 6:5 snakker om ondskapen som eksisterer på den tiden. Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle hensikter med hans hjertes tanker alltid var onde.

To ytterpunkter vil eksistere. En rettferdig levning midt i et folk som er uhemmet og lovløst.

På samme måte som to engler fysisk fjernet Lot og hans familie fra Sodoma, så trekker vi også mennesker ut av mørket til lyset; og fra Satans herredømme til Guds herredømme. 

1. Mosebok 19:16: 'Men da han nølte, tok mennene både ham og hans kone og hans to døtre ved hånden, for Herren hadde barmhjertighet med ham, og de førte ham ut og ledet ham til han var utenfor byen.'

I de siste dager vil folk bli så tolerante overfor ondskapens kultur og mørke at livet vil fortsette som om ingenting skjedde. Menn vil fortsette i livets rutiner, (gifte seg og gis i ekteskap etc.) og akseptere som de nye normale omstendighetene at Gud anser som onde og onde. Bare tenk på de omstendighetene. Et slikt nivå av ondskap fant sted i kulturen at Gud til slutt ødela alle mennesker på planeten, med unntak av Noah og hans familie, men livet fortsatte, tilsynelatende som vanlig.

2. Peter 2:6-8: 'Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden. Han fridde ut den rettferdige Lot som ble plaget av de lovløses skammelige ferd - for den rettferdige som bodde blant dem, led og lot seg pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte. Derfor vet også Herren å fri de gudfryktige fra prøvelser, ved å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag.'

Kan også oversettes: '(undertrykt av prinsippløse menneskers sensuelle oppførsel'.

1. De rettferdige vil være en minoritet som lever blant et ugudelig flertall.

2. Ondskap i verden vil bli akseptert, til og med feiret som normalt.

3. Gud vil redde de rettferdige.

4. Gud vil føre dom over ugudeligheten.

To motstridende riker (lys/mørke) som fungerer på jorden samtidig. Hver prøver å vinne folk inn i sitt rike."

Ingen kommentarer: