mandag, juni 19, 2023

Innbyr til nasjonal bønnedugnad: Be om regn!


Nå trenger vi å mobilisere forbederne i Norge for å be om regn! Og regn så det monner! Det eneste som kan redde avlingene til bøndene på Sør- og Østlandet er nemlig store mengder nedbør.

Tørken har vart i flere uker allerede, og flere sammenligner det som nå skjer med den katastrofale tørkesommeren for fem år siden, Da lå store områder med dyrkbar jord på Østlandet helt brakk. Flere bønder måtte sende dyr til slakting fordi dyreforet og kornproduksjonnen forsvant. Det samme kan skje nå.

Ingen kommentarer: