tirsdag, juni 06, 2023

Nasjonal bønnedag med fokus at Bibelen på svensk har vært tilgjengelig i 500 år


I dag, på Sveriges nasjonaldag, står vi sammen med svenske bedere og velsigner vårt naboland! Den svenske nasjondagen er samtidig Sveriges nasjonale bønnedag. Det er bønnenettverket Sverigebönen som står som arrangør av den nasjonale bønnedagen. Visjonen for sverigebönen har lenge vært å arveide for at det holdes bønnesamlinger i alle Sveriges 290 kommuner på nasjonaldagen. I skrivende stund er det rundt 110 registrerte bønnegrupper i 93 kommuner i landet, men antallet vokser hele tiden. I tillegg er det mulig å registrere samlingen din helt til siste slutt.

Her er bønnemnene for dagen i dag: 

Be att Herren väcker bönens ande hos sitt folk i Sverige till att komma samman i enhet, kärlek och frimodighet till bön för vårt land på varje ort.

Be till skördens Herre om skördearbetare till den skörd som är mogen att bärgas i vårt land (Matt 9:38).

Be för alla kyrkoledare på varje ort, om mod, vishet och hjälp till samordning av bönesamlingarna på nationaldagen.

Be för Guds egendomsfolk Israel, om nåd, kraft och uthållighet i prövningens tid.

I forbindelse med nasjonaldagsbønnen er det spesielt fremhevet at det er 500 år siden Gustav Vasa tiltrådte som svensk konge, noe som resulterte i dannelsen av den staten vi har i dag. 

Bare noen få år senere, i 1526, ble Det nye testamente utgitt på svensk for første gang, senere fulgt av Det gamle testamente, som betyr at Bibelen har vært tilgjengelig på svensk i nesten 500 år.

Ingen kommentarer: