lørdag, juni 17, 2023

I dag ber vi for og velsigner Island


I dag er det Islands nasjonaldag, og det gir oss en ny anledning til å velsigne vår kjære nordiske 'nabo'  med det vakre korsmerkede flagget. Landet har rundt 366 500 innbyggere per 2020, "To tredjedeler bor i hovedstaden, Innlandet er preget av lavaørkener, fjell og vulkaner, og er ubebodd. Island er ei vulkansk øy som, i tillegg til å ligge i skjæringspunktet mellom de nordamerikanske og eurasiske kontinentalplatene også ligger over et varmepunkt. Øya er med dette vulkansk og geologisk aktiv.

Ifølge Landnámabók var nordmenn de første bosetterne på øya i år 874 e.kr., da Ingolf Arnarsson slo seg ned der. Fra 1262 til 1918 var Island en del av det norske, og sist det danske monarkiet. Island ble uavhengig fra Danmark under andre verdenskrig, og republikken Island ble etablert den 17. juni 1944." (Wikipedia)

Ifølge det internasjonale Bønneatlaset er det viktig å merke seg følgende når vi ber for Island: 

"Til tross for Islands voksende rykte som et paradis med robust naturlig skjønnhet og sosioøkonomisk stabilitet, truer utfordringer med å endre det tradisjonelle islandske livet. Splittelser kommer over land, der noen ønsker å bevare miljøet og andre ønsker å tjene penger på ressursene. Innvandring bringer andre trosretninger og kulturer inn i et tradisjonelt bevoktet samfunn. Be om visdom for ledere som takler disse nye utfordringene."

Ingen kommentarer: