fredag, juni 09, 2023

Den frihet som kommer av nøysomhet og enkelhet, del 3


Det er viktig å understreke at kristen nøysomhet og enkelhet er mer enn en reaksjon på den moderne krisen. Det er også viktig å understreke det faktum at nøysomhet og enkelhet er en del av svaret på vår tids massive problemer knyttet til stress, livsstilsykdommer og verdens økende utfordringer med hensyn til fattigdom og sult. Det er ingen som helst tvil om at vårt overforbruk skjer på bekostning av millioner av mennesker - mennesker Kristus døde for, og som fortjener et like godt liv som oss!

Det moderne vesterlanske mennesket strever også med å få tid til alt det skal. Det er så mye de må. Tiden strekker ikke til, men i stedet for å stanse opp og nøye seg med mindre, jager man videre i stadig hurtigere tempo. Tingene begynner å eie oss i stedet for at vi eier tingene. 

Alt dette etterlater oss frustrerte og utmattede og etter hvert også deprimerte. 

Dessuten - og det til tross for allskens duppeditter - er livet blitt mer komplekst og komplisert. Det er stadige skjemaer som må fylles ut. Stadig flere ting man må huske på. Stadig flere ting å delta på. 

Det sies at den lengste reisen begynner med ett steg. Slik er det med nøysomheten og enkelheten også. 

Det finnes ikke et sæskilt utgangspunkt som man begynner fra, men å godt som noe annet utgangspunkt er å begynne med å skaffe seg enklere behov.  For å illustrere: Noen hevdet for en tid siden at Norge var et fattig land, fordi vi hadde for få oster!  Bare man reise til Sverige så var utvalget så mye bedre. et er sikkert riktig, men la meg da spørre: Blir vi lykkeligere over at utvalget av ost er så stort?

Både våre følelsesmessige behov etter ting og våre virkelige behov kan forenkles. Vi har behov for å kjenne forskjellen på virkelige følelsesmessige behov - som for eksempel oppmunttrende omgivelser - og hva som bare er svake tilbøyeligheter. For de fleste nødvendigheter er ikke materielle, for eksempel mening, mål og vennskap. 

Mahatma Gandhi skrev i boken: 'Non-Violent Resistance', følgende som er verd å ta med seg, hr i min oversettelse: "Sivilisasjon, i sin rette betydning, består ikke bare av mangfold, men i overlagt og frivillig innskrenkning av ønsker. Kun dette fremmer virkelig lykke og tilfredshet og øker kapasiteten til å tjene..."

Det er noe å dvele ved.

fortsettes

Ingen kommentarer: