torsdag, juni 08, 2023

Guds ord står fast til evig tid


Nylig måtte jeg ta en avgjørelse. Mens jeg ba, husker jeg at Herren lovet å lede oss med sin fred. Så jeg ba om hans fred i den retningen vi skulle gå. Herren ga oss ikke bare en bestemt fred, men alle bitene begynte å falle sammen. Våre hjerter var fulle av takksigelse, vi visste at Gud hadde besvart vår bønn.

Hvor fantastisk når Guds ord er innebygd i våre hjerter, og vi lærer å støtte oss på hans ord når vi ber og tror på det. Hvor viktig er vår daglige hengivenhet, og at vi bruker tid på å tenke på hans ord; at hans ord kan komme til tankene når vi trenger det og bli tilegnet våre liv.                                                  

«Ditt ord har jeg gjemt i mitt hjerte, så jeg ikke skal synde mot deg» Salme 119:11.

Den Hellige Ånd vil minne om ord Jesus har talt, det er hans del. Men det må være der for at vi skal huske det, det er vår del!

«Men Talsmannen, som er Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» Joh 14:26.

Herrens ønske er at sannheten er djupt forankret i våre hjerter og tankemåte. Når vi ser på ham med et lyttende øre, kan vi be og tro på at Herrens ønske skal bli oppfylt i oss.

"Se, du ønsker sannhet i det indre, og i det skjulte skal du gjøre meg kjent med visdom" Salme 51:6.

Herren har lovet: "Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri" Johannes 8:32. Igjen kan vi be inn i Guds ord og tro på at det fungerer i våre liv. Hvilken frihet vi kommer inn i når vi først søker hans velsignelse, hans fred og hans nærvær i våre liv.

Hvilken oppmuntring vi har gjennom hans ord! "Mine kjære, jeg ønsker fremfor alt at du må ha det godt og ha det godt, likesom din sjel har det godt" 3 Joh 1:2. Hans ord er dyrebare og verdsettes.

"Ditt ord er meget rent, derfor elsker din tjener det" Salme 119:40.

«Behagelige ord er som en honningkake, søte for sjelen og helse for beinene» Ordspråkene 16:24.

"Ditt ord er en lampe for mine føtter og et lys for min sti" Salme 119:105.

"Legg til mine skritt etter ditt ord, og la ingen misgjerning herske over meg" Salme 119:133.

Guds ord er sant fra begynnelse til slutt. Vi kan hvile i hans ord og vite at det vil bli oppfylt. Vi kan si hans ord. Tenke hans ord. La hans ord lede våre tanker og følelser. Vi kan dele hans ord med andre.

«Min tunge skal tale om ditt ord, for alle dine bud er rettferdighet» Salme 119:172.

Herren berømmer dem som kjenner Guds ord, og med rette anvender det på deres livsomstendigheter:

«Studer for å vise deg godkjent for Gud; en arbeider som ikke trenger å skamme seg, som deler sannhetens ord rett.» 2 Timoteus 2:15

"La de eldste som er gode forstandere, regnes verdige til dobbelt ære, særlig de som arbeider i ordet og i læren." 1. Timoteus 5:17

Når du tar deg tid til å bruke tid i Guds ord i dag, kan du finne oppmuntring, styrke og fred. Ikke bare å lese som på et maraton. Men ta et skriftsted, et vers og se på konteksten, og ta deg tid til å la det verset sette seg i hjertet ditt.

Måtte det rette ordet komme til tankene til rett tid, mens du går nedover veien livsveien. Uansett behov, kan du finne trøst og håp når du ser på Guds ord, ta deg tid til å dvele ved Guds ord og huske Guds ord. Måtte fred, visdom, helbredelse og styrke gis til din ånd.

Uansett omstendigheter kan vi være i stand til å si: «Jeg har gledet meg over veien for dine vitnesbyrd, like mye som over all rikdom. Jeg vil grunne på dine befalinger og se på dine veier. Jeg vil fryde meg i dine lover, jeg vil ikke glemme ditt ord.» Salmene 119:14-16

Slik David posisjonerte seg, må vi også posisjonere oss selv. "Du er mitt skjulested og mitt skjold, jeg håper på ditt ord." Salmene 119:14

"Jeg vil tilbe til ditt hellige tempel og prise ditt navn for din miskunnhet og for din sannhet, for du har opphøyet ditt ord over ditt navn." Salme 138:2

Måtte vi huske at Herren virker og beveger seg gjennom sitt ord! Han har opphøyet sitt ord til og med over sitt navn. Måtte vi skjule hans ord i våre hjerter, slik at de gjennom valgene vi tar, kan bli erfaringsmessig våre.

- Nancy Taylor Tate/PAROUSIA MINISTERIES/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: