lørdag, juni 17, 2023

De syv tordener og denne tidsalders ende, del 7


I sin store eskatologiske tale advarer Jesus sine etterfølgere: "Vokt dere, så dere ikke blir forført." (Luk 21,8 Bibelen Guds Ord 2007) Andre oversetter dette med: "bli ført vill". Det er all grunn til å ta denne advarselen på ramme alvor, for forført kan vi alle bli! Den som tror at det ikke kan skje med deg, er allerede  blitt forført!

De første kristne forsamlingene i Lille-Asia opplevde denne åndsmakten midt iblant dem. Først blir menigheten i Tyatira berømmet både sin kjærlighet, tro og målmoddighet, men det er likevel noen "få ting" Jesus har imot denne forsamlingen: "... for du tillater kvvinnen Jesabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære og førføre tjenerne Mine..." (Åp 2,19-20)

I de senere årene har flere undervist om denne falske åndsmakten som har fått navnet Jesabel. De har lagt vekt på at dette er en manipulerende og kontrollerende åndsmakt, men det er ikke det Jesus sier! Jesus sier det rett ut: det er snakk om en FORFØRENDE åndsmakt. Kanskje ligger en del av forførelsen i at man har lagt så sterk vekt på manipulering og kontroll, at man ikke får med seg hvor forførende denne åndsmakten er! 

At det også er snakk om manipulering og kontroll er det vel ingen som helst tvil om, men kjennetegnet ved denne onde åndsmakten, er at en er forførende!

Forførelse vil prege tiden før Jesus kommer igjen, og vil lede til det store frafallet fra troen: "Ånden sier utrykkelig at i de siste tidder skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder." (1.Tim 4,1)

Forførelsen til Jesabel består i at vi tillater at hun forfører oss. Vi må konfrontere den og ta oppgjør med denne åndsmakten, og ikke tillate at at den for innpass blant oss. Den fører til hor, det vil si utroskap mot Herrren og dermed til avgudsdyrkelse.

fortsettes

Ingen kommentarer: