fredag, juni 02, 2023

Glede


Glede er avgjørende for det åndelige liv. Uansett hva vi måtte tenke på eller si om Gud, når vi ikke er glade, kan ikke våre tanker og ord bære frukt. Jesus åpenbarer for oss Guds kjærlighet slik at hans glede kan bli vår og vår glede kan bli fullstendig. Glede er opplevelsen av å vite at du er ubetinget elsket og at ingenting – sykdom, fiasko, følelsesmessig nød, undertrykkelse, krig eller til og med død – kan ta den kjærligheten bort.

Glede er ikke det samme som lykke. Vi kan være misfornøyde med mange ting, men glede kan fortsatt være der fordi den kommer fra kunnskapen om Guds kjærlighet til oss. . . . Glede skjer ikke bare med oss. Vi må velge glede og fortsette å velge den hver dag. Det er et valg basert på kunnskapen om at vi tilhører Gud og har funnet vår tilflukt og vår trygghet i Gud og at ingenting, ikke engang døden, kan ta Gud fra oss.

- Henri Nouwen

Ingen kommentarer: