torsdag, juni 29, 2023

Kjennetegn på endetidens Antikristt, del 1

Det er en ting disse mennene har til felles, jeg nevner: Ronald Reagen, Bill Gates, Henry Kissinger, kong Juan Carlos, Saddam Hussain, kong Charles III, og ikke minst Klaus Schwab fra Verdens økonomiske forum: de har alle hatt den tvilsomme æren av å være assosisert med Antikrist, den mørke og mystiske figuren forutsagt i de bibelske profetiene, som fremstå i endens tid. 

Ingen av dem samstemmer med beskrivelsen Guds ord gir av hvem Antikrist er. Men før jeg går videre, ber jeg mine lesere huske at ordet 'antikrist' representerer mer enn en person. Det representerer et trossystem som fremstår som kristent, men som faktisk er det motsatte av sann kristen tro. Denne presiseringen fremgår klart av den undervisningn seeren og profeten Johannes gir: "Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det nå gått ut mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time." (1.Joh 2,18)

En dag vil Antikrist stå frem på verdensarenaen, og med ham kommer ødeleggelse, forførelse, forfølgelse og martyrium. Ser vi på verden slik den fremstår  i dag er alt lagt til rette for denne verdensherskeren - for det er det han er. Det skyldes ikke mins den forførelse som pågår, og som gjør oss slbe og mottagelige nettopp fordi vi ikke er årvåkne, men sover på vår vakt. Dere husker sikkert lignelsen om hveten og ugresset, om bonden som blir overrasket over alt ugresset i åkeren. Hvordan kunne det ha seeg? Det ble sådd mens arbeidsfolket sov, jfr Matt 13,25. 

Odd Sverre Hove skriver i en kommentar til denne teksten følgende: "Kommentarene synes å være eneste om at Jesus med ugressbildet sikter til en ugrastype som heter «svimling». Den ligner en god del på hveteplanten. Men når høsten kommer, ser man på fargen og på svarte flekker at det er et ugress. «Svimling» er et ugress som har stor evne til å flette rotsystemet sitt sammen med såkornets rotsystem. Derfor er det svært vanskelig å luke svimling ut av en hveteåker uten å skade hveteplantene.

​De bibelske profetiene som omhandler Antikrist er ikke støvete eldgamle skriverier, som ikke er relevante for vår tid. Det er først i vår egen tid de kan oppfylles! Årsaken er at det er så mye annet i Guds endetidsplan som først måtte oppfylles. Profetiene om Antikrist er skrevet spesielt for vår moderne tid, hvor alt legges til rette for globalisme og en sterk diktator som styrer det hele. derfor må kristne forberede seg på vanskelige tider, med forfølgelsse også i vestlige land.  Det er ikke for ingenting at Antikrist er knyttet til den store trengselstiden!

Det er heller ikke for ingenting at Antikrist og Den store horen er nært knyttet sammen. Allerede nå ser vi konturene av den forførelsen som vil finne sted, med en verdensreligion som står som den rake motsetningen til all sann kristen tro. Antikrists mål er å utrydde apostolisk kristen tro, og erstatte den med en krissten tro som er til forveksling lik originalen. Den kommer til å ligne så mye, at mange kommer til å bli ført vill. D som tror at de ikke er i stand till å bli forført av denne etterligningen, er i praksis allerede blitt forført. Et eksempel på en slik forførelse er enkelt kristne som lett og ukritisk slår lag med politikere som står for de samme familieverdiene som de selv, men hvis ånd og levde liv står i rake motsetningen til sann kristen tro.

fortsettes

Ingen kommentarer: