søndag, juni 04, 2023

De syv tordener og vår tidsalders ende, del 5


Omega-generasjonen, den siste generasjonen før Jesus kommer tilbake, vil være kjennetegnet av dette: Den har "smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter" (Hebr 6,5). Dette er en generasjon som finnes våkne når Herren kommer, som lever i og av Hans overnaturlige kraft, som er vel kjent med egen svakhet, lidelse, forfølgelse, som ikke går kompromissets vei, men lever radikale liv i Kristi etterfølgelse. Til denne generasjonen vil Herren åpne himmelen og gi åpenbaring. 

Dette er generasjonen som vil oppleve at de syv tordener vil rulle og tale, og hemmeligheter vil bli dem betrodd. 

Dette er den 'rest' som kalles 'overvinnerne', som vi leser om i alle de syv forsamlingene som omtalees i Åpenbaringen, de Herren har "kalt, elsket og bevart" i de ulike epokene i menighetens historie, jfr Jud v.1. Flere bibellærere mener at de syv menighetene som omtales i Åpenbaringen, ikke bare er syv lokale forsamlinger i Lille-Asia, men også representerer syv ulike faser i kirkehistorien. I alle disse fasene har det vært en 'liten rest' av trofaste, som har bestått ildprøvene mot menigheten. Seeren og apostelen Johannes omtaler dem på følgende måte: "den som seirer". De fantes i Efesos (2,7), Smyrna (2,11), i Pergamum (2,17, Tyatira (2,26), Sardes (3,5), Filadelfia (3,12) og i Laodikea (3,21)

Det er viktig å merke seg at i en mørk tid som den vi lever i åpenbarer Kristus seg som "herskeren over kongene på jorden", og at Han har gjort oss til "et kongerike, til prester for Gud, sin Far" (Åp 1,5-6) - altså ikke til en passiv rolle, men i en aller høyeste grad aktiv rolle i Guds profetiske tidsskjema. Historieen formes gjennom faste og bønn, og det er verken Vladimir Putin, Joe Biden eller Xi Jinping som får siste ordet, men Løven av Juda. Det gir meg håp og fornyet engasjement i bønn. Det finnes en med høyere autoritet enn all verdens herskere - presidenter, konger, keisere, sultaner, og en dag vil de måtte bøye kne for Ham.

fortsettes 

Ingen kommentarer: