torsdag, september 06, 2018

Guds nåde må få konsekvenser for våre liv

Jeg har fundert mye den siste tiden på hva som ville skje om vi la fra oss våre vestlige briller når vi leser Bibelen, og leste Bibelen med østlige og jødiske briller? Ville vi da få samme resultat?

Vårt Land bød i går sine lesere på et intervju med den som nå regnes som den verdensledende Paulus-forskeren, John M. G. Barclay fra Universitet i Durham. Han hadde nylig en forelesning på Menighetsfakultetet. Det var spennende lesning:

"Hvis Guds nåde ikke får konsekvenser for en kristens liv, har han eller hun aldri mottatt Guds nåde," mener John Barclay.

Det springende punktet i Paulus-forskningen til John Barclay er dette: Gis Guds nåde helt gratis til mennesket, eller krever det noen form for gjenytelse?

Helt siden Luthers dager har protestanter lagt vekt på at nåden er aldeles gratis. Da har man blant annet henvist til Ef 2,8: "Av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave." Og så har man stanset der. Men vi spør kanskje ikke om hvordan Paulus med sin jødiske bakgrunn forstod ordet gave? Er det gitt at han forstod dette ordet slik vi her i Vesten?

Guds nåde, sier Barclay, følges av etiske utfordringer, altså det vi kaller gjerninger, og allerede her skurrer det for den lutherske forståelsen av det de kaller gjerningskristendom.

I Vest, har man lenge ment at en gave er mest høyverdig om den gis uten noen form for forventning om gjenytelse, mener Barclay, men hvordan forstod Paulus dette? Er det gitt at vi med våre vestlige briller har samme utgangspunkt som Paulus?

Er det bare jeg som synes slike spørsmål er spennende?

På den tiden Paulus levde, hevder Barclay, var tanken bak en gave at den skulle skape en relasjon mellom giver og mottaker. Nådebudskapet til Paulus krever noe tilbake av mennesket.

"En gratis gave ville vært en dårlig gave, en billig nåde. En god gave forandrer mottakeren. Poenget med nåden er at den endrer oss, at den er transformativ. Paulus sier at når vi mottar nåden, får vi en relasjon til Gud, og denne relasjonen fører til at vi blir mer lik Kristus. Den vil også få konsekvenser i handling", sier Barcley i intervjuet som journalist Ingeborg Misje Bergem har gjort med ham.

Et intervju som absolutt er verd å lese og reflektere over.

Ingen kommentarer: