mandag, september 10, 2018

Ukrainske menigheter tømmes for ledere og medlemmer

Tenk dere situasjonen: Lovsangslederen i menigheten du tilhører, lederen for søndagsskolen, lederen for ungdomsarbeidet, leder for kvinneforeningen - alle sammen, med deres familier, flytter og reiser til et annet land, i løpet av noen få uker eller måneder. Hva ville du tenkt og gjort da?

Det er situasjonen for flere ukrainske pastorer jeg kjenner. Årsaken er ikke bare den spente situasjonen i den østlige delen av landet, med stadige trefninger mellom ukrainere og russiske separatister. Hovedårsaken er økonomien. For å få bedre råd og bedre levevilkår flytter mange ukrainere til europeiske land, blant annet til Polen. Mange av disse er kristne. Menighetene tappes for ressurser, og flere av dem er blitt så små og sårbare, at de knapt vil overleve. De som blir igjen er ofte de gamle, de skrøpelige og de syke. I flere tilfeller har også pastoren reist sin vei.

Hva kan gjøres?

Den norske evangelisten Hallvard Hasseløy og hans organisasjon gjør en formidabel innsats med å lindre direkte nød gjennom sine hjelpesendinger, og trenger all vår støtte. Men det som skjer i Ukraina blant de kristne er nå så alvorlig, at vi må omslutte dem i våre forbønner. Og: hva kan gjøres praktisk? Kunne norske menigheter adoptere ukrainske menigheter, og hjelpe dem praktisk og økonomisk?

Om Herren legger dette som en nød inn over livet ditt hører jeg gjerne fra deg. Det samme om du kunne tenke deg å stå med i bønn for ukrainske menigheter.

Ingen kommentarer: