torsdag, september 13, 2018

Har det evighetsverdi?

Ekte skai, er ikke det samme som lær. Gulldouble, er ikke det samme som gull.

Jeg spør meg stadig for tiden: Har det evighetsverdi? Er det virkelig verdt det?

Det er stadig noe vi må forholde oss til, valg som tas. Det kreves mye av oss - hele tiden. Når vis tår overfor disse valgene, bør vi spørre oss selv: Sett i lys av evigheten, er det virkelig verdt det?

Jesus sier: "Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. Men samle dere skatter i Himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være." (Matt 6,19-21)

Etter at jeg ble syk er det ting som er blitt veldig uvesentlig, mens andre ting er blitt viktig og enkelte ting viktigere enn noe annet. Det handler om hva som virkelig har verdi. Det gjør at jeg har gjort noen personlige valg.

"Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet." (Kol 3,1-4)

Jeg er ikke i havn med dette, og har veldig mye å lære, men ber om å få skritt for skritt. Evigheten er så mye bedre å satse på!

Ingen kommentarer: