onsdag, september 26, 2018

Kappes om å hedre hverandre, del 11: Jens Petter Jørgensen

"Sterk nok til å være svak", er blitt et begrep. Opphavsmannen bak denne åndelige sannheten er Jens Petter Jørgensen (bildet). Inspirasjonen til sin ærlighetsteologi, er utvilsomt apostelen Paulus, som snakket om at når han var svak var han sterk.

Er det noe man forbinder med Jens Petter Jørgensen så er det nettopp troverdighet. Jeg ville også si: en bærekraftig tro i møte med livet slik det virkelig er. Han har oppmuntret et stort antall kristne til å skrive sine troshistorier, og være ærlige med egne levde liv. Til hjelp for mange som har oppdaget sammenhenger i egne liv og derigjennom fått lære seg selv å kjenne og forstå hvorfor ting ble som de ble, og kunne få hjelp til en vei videre.

Et annet ord som forbindes med Jens Petter er inspirasjon. Han var en av fødselshjelperne til Oase. Gjennom Jesus-sentrert forkynnnelse og undervisning har han fått være med å inspirere mange til etterfølgelse av Jesus, hjulpet dem til å finne sine nådegaver og en plass i menighetsfellesskapet. Han har en gudgitt formidlingsevne.

Lutheraner, men også økumen. I høyeste grad. Kristne fra hele den store kirkesammenhengen lytter gjerne til Jens Petter Jørgensen når han taler eller skriver. De kjenner seg igjen i enkelheten, ærligheten, Jesus-fokuset, og gjennom hans eget levde liv,  Gjennom bøkene sine har han nådd mange, ikke bare i Norge, men i Norden og utover.

Karismatiker med hodet i himmelen og beina på jorda! Frimodig forkynner han Guds løfter, men ikke på en anstrengt måte som legger nye byrder på ei allerede tung bør. Så har han da også selv fått erfart hvilke utfordringer sykdom fører med seg.

Han er mentor for mange. Det er et moderne ord. Om Jens Petter kunne man også bruke åndelig veileder. Det er ikke en benevnelse man setter på seg selv, men noe andre må kalle en, fordi en slik tjeneste kan bare oppdages og anerkjennes av andre. En åndelig veileder har kvaliteter som modnes frem gjennom år. Som er tilfelle med Jens Petter Jørgensen.

Morsom er han også, og våger ofte å by på seg selv og le av seg selv. De som følger ham på Facebook, vet hva jeg snakker om. Det er nok å nevne en viss Humlegenser, som en dame på Dressmann, overtalte ham til å kjøpe og som fikk ham til å tro at den var årets store mote.

Jeg ønsker Jens Petter Jørgensen mange år til som forkynner, forfatter, åndelig veileder. Hele kirkefamilien trenger din stemme og ditt nærvær. Må Herren rikelig velsigne årene fremover.

Billedtekst: Jens Petter Jørgensen. Foto: YouTube

Ingen kommentarer: