fredag, september 07, 2018

Hva er det som gjør menigheten til et vidunderlig sted å være?

"Det som gjør en 'menighet' til en 'menighet' og et vidunderlig sted å være og vokse er ikke fantastiske prekener, eller hvor flott lovsangsbandet er, eller karismatiske ledere, eller de ulike virkegrenene den har.

Det er hva dens medlemmer velger å investere ved å ofre et rent og hellig offer til Herren og hva de velger å investere i hverandre i kjærlighet.

Ofrer vi vår tid for å være sammen med våre brødre og søstre for deres skyld slik den tidlige kirken gjorde det etter pinsedag? Støtter vi hverandre når de andre har behov? Gir vi næring til Guds rike gjennom oppmuntringer. lovprisning og positivitet?

"Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre." (Joh 13,35)

DETTE er hva som gjør en menighet til et vidunderlig sted å være."

- R. Loren Sandford (bildet), pastor og en profetisk stemme i vår tid. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: