mandag, september 03, 2018

Den himmelske gleden

Det står ingen steder i evangeliene at Jesus lo."Det trengs ikke," sa Edin Løvås, "fordi det var så vanlig, at det ikke var noe å skrive om!

Et vers fra Salmenes bok har fulgt med meg en lengre tid nå: "For Ditt ansikt er gledens fylde. Ved din høyre hånd er evig fryd." (Salme 16,11)

Himmelen er full av glede! Det er stedet for den djupeste gleden, og fryden og saligheten.

Det er interessant at Peter siterer nettopp dette verset når han taler om det som har skjedd på pinsefestens dag i Jerusalem. Da sier han: "Du skal fylle meg med glede for Ditt åsyn." (Apg 2,28) Når Gud øser ut sin Ånd øser Han ut glede.

Den som søker å leve i Herrens nærvær, vil oppleve Hans vidunderlige fred og hellighet, men kan ikke unngå å smittes av glede - nettopp fordi Han trer fram for Guds ansikt, og der er det GLEDE.

Det er en slik overflod av glede i himmelen - over en synder som vender om - at den himmelske gleden renner over og Herren deler denne himmelgleden med alle som søker Hans ansikt!

Jeg snakker ikke om en tvungen glede, en utenpåklistret glede, men en glede som veller fram innenfra. En glede ingen kan ta fra deg.

Ingen kommentarer: