fredag, juli 16, 2021

En falsk Maria - en del av endetidens forførelser


For noen dager siden fikk jeg en venneforespørsel på Facebook. Navnet var ukjent, så jeg gjorde en bakgrunnssjekk, som jeg alltid gjør før jeg eventuelt legger noen til vennelisten min. Vedkommende representerte en internasjonal religiøs organisasjon som mener at jomfru Maria er verdens redning. Det er hun som skaper nye verdener, i følge videoen. Det interessante er at i en av introduksjonsvideoene til denne organisasjonen, så trekker de som har laget den frem at jomfru Maria alltid har eksistert, i form av gudinner som den egyptiske avguden Isis (bildet), gudinnen Sofia, og andre. Så heter det i introduksjonsvideoen: "I dag er hun kjent under navnet Maria..." Så kobles alt dette sammen med Den Hellige Ånd.

Hva er dette? Onde ånders lære! En av endetidens forførelser. 

For dette er ikke Bibelens Maria, den jødiske tenåringsjenta som bar Gud under kjolelivet. Dette er derimot en åndsmakt. Det interessante ved videoen er at den trekker sammenligninger mellom kjente avgudsgudinner opp gjennom tiden, og jomfru Maria. Dermed så avslører åndsmakten seg. 

Denne falske Maria er den 'himmeldronningen' som hadde sitt feste i byen Efesos, kjent under navnet Diana eller Artemis, og som apostelen Paulus konfronterte og drev åndelig krigføring mot. 'Himmeldronningen', som profetene i Det gamle testamente advarte mot, er kanskje en av de mest mektige åndsmakter Satan har i sitt hierarki og som forfører tusenvis av mennesker den dag i dag. Denne åndsmakten går under forskjellige navn opp gjennom historien, og ytrer seg ofte som en territorial åndsmakt som utøver en sterk makt og innflytelse over visse geografiske områder den dag i dag.

Jeg oppgir ikke navnet på denne organisasjonen da jeg ikke ønsker å gi gratis reklame til en forførelse. Men vokt deg, dette er ikke uskyldige krefter å komme borti. 

Ingen kommentarer: