lørdag, juli 31, 2021

Filipperbrevet: Et gledens brev i trengselstider, del 39


Å legge alt bak seg, er lettere sagt enn gjort. Vi roter gjerne i fortiden, selv i ting som er bekjent og glemt fra Guds side. Men det er det apostelen Paulus oppfordrer oss til å gjøre! "Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det eller allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager framover, så jeg kan gripe tak i det ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus." (Fil 3,12-14)

Det kristne livet er et langdistanseløp!

Paulus bruker det greske ordet: 'Teleios', to ganger i dette avsnittet. På norsk oversettes det gjerne med 'fullkommen' i vers 12, og med 'modenhet' i vers 15. Men ordet 'teleios' har flere betydninger på gresk. Det betyr blant annet: 'fullt moden' i motsening til 'uutviklet'. Det brukes for eksempel om en fullt voksen mann i motsetning til en uutviklet ungdom. Det brukes også i betydningen 'moden i sinn', og betyr dermed en som er moden for en oppgave i motsetning til en lærling. Men i en kristen kontekst brukes det ofte om en person som er døpt og medlem av menigheten, i motsetning til den som ennå går til dåpsundervisning. I den første menighet ble ordet ofte brukt for å beskrive martyrer. Det er blitt sagt at martyrens liv ble fullendt ved sverdet, den dagen han døde, ble omtalt som hans fullendelse. Tanken er at et menneskes kristne modenhet når sitt høydepunkt gjennom martyriet. Når nå Paulus bruker ordet i vers 12, sier han at han på ingen måte er fullkommen, men han jager stadig framover. 

Han gir oss to eksempler:

1. Han sier at han forsøker å gripe det, fordi han selv er grepet av Kristus. Paulus følte hele livet at han var nødt til å jage framover, for at han ikke skulle svikte Jesus og ødelegge det mål Jesus hadde satt for ham.

2. For at dette skulle skje må to ting finne sted: Han glemmer det som ligger bak. Det vil si, at han aldri vil rose seg av noe han en gang har gjort. For det andre han strekker seg etter det som ligger foran. Ordet som her er brukt for å strekke seg er det greske ordet: 'epekteinomenos'. Det er et meget talende ord og det ble brukt om en som løper på en idrettsbane og som strekker seg for å bryte målsnoren først. Det beskriver en som har øye for bare målet og som er på full fart mot dette.

I vers 15 bruker Paulus igjen det samme ordet, og han sier at slik skal alle som er 'teleios' se på det. Det han mener er: 'enhver som er kommet til modenhet i troen og vet hva kristen tro er, må kjenne til kristenlivets innsats og kamp og smerte.' Det kan hende at noen ser annerledes på enkelte ting, men hvis han er ærlig, vil Gud gjøre det klart for ham at han aldri må slappe av i sin innsats eller senke kravene, men han må jage framover mot målet helt til siste slutt.

fortsettes

Ingen kommentarer: