mandag, juli 19, 2021

Rapport fra Deborah-konferansen i Nasaret i juni


I den siste månedsoppdateringen fra min gode venn, den arabiske bønnekvinnen Rania Sayegh, som leder bønnehuset HÅP i Nasaret, foreligger også rapporten fra Deborah-konferansen i Nasaret i juni. 41 arabiske kvinner fra hele Israel deltok i samlingen på Golden Crown Hotel, sammen med flere messianske jødiske søstre. Rose Obied underviste fra Salomos Høysang 8,6: "Sett meg som et segl på ditt hjerte, som et segl på din arm! For kjærlgheten er sterk som døden. Dens nidkjærhet er hard som dødsriket. Den har flammer som ildsluer, en Herrens flamme."

Dette er den første Deborah-konferansen etter nedstegningen i Israel. Det var derfor en spent og ikke minst entusiastisk gruppe med troende kvinner som var kommet sammen til dagskonferansen 11.juni. Rania Sayegh innledet med å utføre en profetisk handling, hvor de deltagende kvinnene skulle bytte en rød rose med hverandre som de hadde fått da de kom. Her er noen smakebiter fra rapporten:

"Jesra Adrenally ledet en stund for tilbedelse med sanger av tilbedelse og lengsel etter at brudgommen, Jesus, skulle komme tilbake. Rose Obied snakket deretter om kjærligheten til faren fra lignelsen om den fortapte sønnen. Hun utfordret oss til ikke å være motivert av plikt, slik den eldre sønnen hadde vært, men å motta Faderens kjærlighet. Når vi er fylt med Faderens kjærlighet, vil vi ikke se feilene i andre, men heller finne måter å oppmuntre og bygge opp hverandre på. Det var bare Faderens kjærlighet som førte den fortapte hjem.

Rania Sayagh fortsatte den andre økten om behovet for at bruden skulle bli fylt med Den Hellige Ånd, “for at han kunne presentere henne for seg selv en strålende menighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at hun skulle være hellig og uten lyte. ”Efeserne 5:27. Problemene i denne verden vil øke, men hver fødselsve eller problemer gjør oss bare sterkere. Gud vil salve sin brud med vin og olje.      

De jødiske søstrene delte forskjellene mellom jødiske og arabiske bryllupsskikker, spesielt ettersom en ortodoks jødisk brud vil komme inn i bryllupsseremonien uten ansiktet dekket for ikke å gjenta Labans bedrag (1 Mos 29: 21-30)! Vin og olje er nevnt i forbindelse med innhøstingen og treskegulvet i Salme 140: 15 og Joel 2:24. Denne treskegulvet skiller bruden fra tankene i denne verden. Hun skiller seg fra Babel. Hvis vi ikke går til treskeplassen, kan vi ikke gå inn i hans herlighet. I 2. Samuelsbok 24:16 stoppet pesten også ved treskeplassen. Dette ble senere stedet for tempelet. Hver av kvinnene der fikk utfordringen med å gjøre hver linje av Høysangen til en bønn."Ingen kommentarer: