søndag, juli 25, 2021

Sønnen til Anne Graham Lotz kritisk syk av Covid-19


Anne Graham Lotz, datter til Billy Graham, ber om forbønn for sin sønn Jonathan. Han er innlagt på sykehus med Covid-19 og er kritisk syk. Vi slutter oss til de mange som verden over ber for Jonathan, som er 50 år, om at Gud må gripe inn og reise ham opp igjen.

Ingen kommentarer: