mandag, juli 12, 2021

Filipperbrevet: Et gledens brev i trengselstider, del 20


Når det tidlige morgenlyset flommer over landsskapet og svøper det inn og forgyller det. Klarheten. Slik tenker jeg når jeg tenker på Kristi sinn.

Vi er kommet til det andre order: INITIATIV i vår gjennomgåelse av Fil 2,5: "La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus..." Jeg tenker på tre ting, når jeg tenker på dette initiativ som finnes hos Kristus: 

1: Hans bevisste hengivenhet og forpliktelse.                                                                                          

Det er et ordtak som heter: 'Som et skudd i mørket'. Det passer ikke på Kristus. Hos Ham er det ikke noe som er tilfeldig. Han hadde beregnet omkostningene ved det å gjøre Faderens vilje. Han visste hva som virkelig sto på spill. Med Kristus er dette en anerkjennelse av en lidenskap: "Han som da Han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et tilranet gode å være lik Gud, men Han uttømte seg selv ..." (Fil 2,6-7a) Andre oversettelser oversetter med: "ga avkall på seg selv". 

Jesus var 'i Guds skikkelse', Han visste det, men Han uttnyttet ikke dette. Han var fullt ut menneske. 

Vi blir fortalt av Paulus at vi skal ha det samme sinnelag, den samme holdning, og vise det samme initiativ. Bare på den måten blir vi lik Kristus. 

Når det gjelder oss så ser vel de fleste av oss på det som rettelig tilhører oss, og står på vår rett. Ikke slik med Kristus. Han ga avkall på det som rettelig var Hans. Selv om det rettelig var Hans. Skal vi ha Kristi sinnelag må vi også i dette henseende gjøre som Kristus: oppgi våre rettigheter og bli en tjener. 

2: Det andre ordet jeg tenker på er ordet 'ugjenkallelig'. Det er nok slik med mange av oss at vi er begeistret for en tid og hengitte, men plutselig en dag er det noe annet som fanger vår interesse, og så er det over. Da skifter vi beite. I den tiden vi lever i er det stadig færre som ønsker å forplikte seg. Det er et problem for alt frivillig arbeid. Vår lojalitet er ikke så stor lenger. Dette er en stor utfordring for mange menigheter, etter hvert som den eldre generasjonen faller fra. Når hengivenheten og lojaliteten til den lokale menigheten blir borte, er det ikke sikkert den er der når du virkelig trenger den.

Men med Kristus er det annerledes. Hans lidenskap bleknet ikke, Han var helt hengitt, Han så seg ikke tilbake. "La dette sinn være i dere som også var i Kristus..." 

3: Det tredje jeg tenker på er ordet: modig. Mot er mangelvare i dag. Vi liker ikke å gjøre oss upoulære. Vi skygger unna det som er kontroversielt. 

Ikke slik med Kristus. Han var og er kontroversiell. Han kompromisset ikke med Faderens vilje eller Faderens ord. Han gjorde bare det Faderen sa til Ham. Og det kostet. Hån, onde rykter, baktalelse, forfølgelse, lidelse og den visse død til slutt.

"La dette sinn være i dere som også var i Kristus..."

fortsettes

Ingen kommentarer: