søndag, juli 11, 2021

Profetisk: Hva skjer i Midt-Østen akkurat nå?


Jeg holder meg løpende orientert om det som skjer i Israel og Midt-Østen blant annet ved å lytte til de jevnlige oppdateringene fra  den messianske jøden Amir Tsarfati som er bosatt i Galilea. Det er ikke min eneste kilde til informasjon, jeg leser også daglig The Jerusalem Post, The Times of Israel, Haaretz på nett og får ukentlige oppdateringer fra ulike bønnehus i Midt-Østen, både messianske og arabiske. 

I sin siste oppdatering kommer Amir Tsarfati inn på situasjonen i Irak og Iran, som burde være av interesse for alle som gransker og studerer det profetiske ord. Tsarfati forteller om den ekstreme varmen i dette området akkurat nå. I noen områder er det utrolige 50 varmegrader i skyggen. Det skjer samtidig med at strømforsyningen er nede i Irak. Irakerne oppholder seg utendørs fordi det ikke finnes luftavkjøling innendørs. Det er ulike årsaker til at det ikke finnes elektrisitet. For det første er det irakiske regimet svært korrupt, og energiministeren måtte gå av for bare noen dager siden. IS har også ødelagt store master for landets strømforsyning. I tillegg er Irak svært avhengig av strøm fra Iran. Men Iran er selv i mangel av strøm, og for å hindre et folkelig opprør mot det iranske regimet har Iran kuttet ned vesentlig på strømforsyningen til Irak. Dette har ført til at den internasjonale flyplassen i Bagdad tidvis ikke har strøm. Det er første gang dette skjer siden Gulf-krigen. Irak vet ikke hva de skal gjøre. Det er ikke noe srrøm, ikke noe vann, folk er desperate. Det har vært tilløp til opptøyer i gatene.

Situasjonen i Syria med hensyn til elektrisitetsforsyningen er vanskelig, men ikke så dårlig som i Irak. Men det har ført til at Syria er strømløse deler av dagen. Det finnes bilder som viser syrere som legger sine babyer i kjøleskapet, for å avkjøle dem ved å utnytte den lille kjøleeffekten som finnes der etter at strømmen er slått av i håp om å redde deres liv. 

Men i følge Tsarfati er det et land som lider mer enn noe annet land på grunn av manglende strømforsyning, og som er i ferd med å kolapse rett for våre øyne, og det er Libanon. Landet er mørklagt og utsatt for gjenger som plyndrer. Libanon er et mylder av ulike nasjonaliteter. Her er det sunni og shiamuslimer, kristne, drusere - alle har nok med seg selv. Faktisk ble militæret drevet ut av byen Shakle. Folk flest er rasende på Hisbollah. Det finnes heller ikke noe bensin. Derfor har prisen på esler gått rett i været.

Dette skjer samtidig med at det er sammenstøt mellom Iran og USA. 

Commander of the US Central Command, general Kenneth McKenzie, uttrykte nylig at han var bekymret for væpnede grupper som bruker små droner som angriper militærbaser i Irak. Mandag denne uken uttrykte denne generalen at 'vi opplever nå et press fra militante grupper med tilhørighet til Iran som har som mål å drive oss ut fra Irak.'

Disse dronene utgjør en større fare mot de amerikanske basene i Irak enn raketter. De er små og oppdages ikke av radarsystemene. 

Iran har lykkes med å skape to islamistiske terrorgrupper. Den ene kalles Hashd Al-Shaabi. Dette er en paraplyoraganisasjon som har omlag 40 andre militante grupper under seg. Disse er shia-muslimer, som er sponset av Iran. En av disse undergruppene er Kata'ib Sayyid Al-Shuhada som har som formål å ta vare på shia-helligdommer rundt om i verden, ikke bare i Irak. Det var disse militsgruppene USA slo til mot nylig.

IRANS 'MEGA-PLAN'

Iran er svært aktive i det som nå skjer i disse bokstavelig talt og i overført betydning 'overopphetede landene'. Det de vil skape er det de kaller 'shia-halvmånen', en korridor til Libanon gjennom Irak og Syria. Dermed vil de få lettere tilgang til Israel. 


Bildet viser denne korridoren.

Det neste bildet viser de amerikanske og russiske basene i Syria: 


Det tredje bildet viser de virkelige 'hotte sonene', det som virkelig holder på å skje i dette området: 


Dette er den østlige delen av Syria. Her renner Eufrat, her er oljefeltet Omar. Deler av dette oljefeltet er kontrollert av amerikanerne og kurderne, resten er totalt kontrollert av Iran og Iranstøttede militsgrupper. Amerikanske fly angrep og ødela flere installasjoner i dette området.

Det amerikanske angrepet skjedde akkurat der hvor Iran bringer inn raketter som trenger å kjøles ned for ikke å bli ødelagt av varmen. Det sier noe om det iranske og det irakiske regimet at de har råd til å bruke elektrisitet til å kjøle ned raketter i enorme siloer, men ikke til å kjøle ned sin egen befolkning i ekstremvarmen! 

Amerikanerne frykter nå for at iranere smugler inn et 'hemmelig våpen', som kan ha å gjøre med anti-fly skyts, som kan utgjøre en stor fare for amerikanerne i Irak, i følge Amir Tsarfati. Amerikanerene bestemte seg derfor til å slå til før det er for sent. 

Mens Biden-administrasjoenen har trukket alle amerikanske og alle NATO-tropper ut av Afghanistan før fristen som var satt til 11.september i år, har de ikke gitt noen tilsvarende tidsfrist for å trekke seg ut fra Irak. Det gjør regimet i Iran rasende. De vil kontrollere hele området fra Syria til Libanon. På den andre siden har Iran en annen utfordring, og det er IS. IS er ikke slått ut, og angriper iranere, syrere og russere. 

Derfor er det et mål for Iran å få amerikanerne ut av Irak. Dette er et ledd i planen om å skape 'Sjia-halvmånen'. De har et langsiktig mål, og de vil arbeide med dette mål i sikte selv om det skulle ta sin tid. 

USA er i ferd med å trekke seg ut av Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan,. Amerikanerne er i ferd med å trekke seg ut av Midt-Østen. Israel forstår det. Nå er det Kina som er amerikanernes store fiende. Men når vi leser Bibelen, er ikke Kina det store problemet. Antikrist stiger opp fra Midt-Østen. Det USA gjør nå er derfor en stor feil. 

Det er en lederskapskrise i Midt-Østen, Israel, i Europa akkurat nå, i land etter land. I kjøllvannet av COVID-19 epidemien kommer nye bølger av immigranter inn i Europa. En ny port inn i Europa går via Spania. I Tyskland alene finnes det 18.000 av det vi kaller 'Gråulvene'. Dette er radikale tyrkiske islamister. Disse har tysk statsborgerskap. Disse er imot alle ikke er sunnimuslimer, kristne, jøder, kurdere, grekere. Deres mål er å etablere et islamsk kalifat som skal dekke hele Europa og hele veien til Kina. Disse får sine direktiver fra Tyrkia, og er imot alle vestlige verdier. Tyrkia er i ferd med å destabilisere EU. Dette skjer samtidig med at USA trekker seg ut av Midt-Østen. Vi som studerer det profetiske ord vet at dette må skje. Før Antikrist står fram blir det kaos og krig, og det vil føre til at Antikrist står fram, skaper den falske freden, det Tredje tempel vil bli bygget og Antikrists sanne identitet vil bli avslørt. 


Ingen kommentarer: