torsdag, juli 01, 2021

Profetisk: Jeremiah Johnson: Ropene som kommer fra Ein Gedi


2. juni skrev jeg om et møte jeg hadde i en vekkelseskanpanje for flere år siden hvor Gud begynte å tale til meg om forskjellen mellom ledelse etter kong Saul og ledelse etter kong David. Dette gjelder ikke bare de som er i en aktiv tjeneste, men også har lederfunksjoner på alle områder av samfunnet. Hvis du ikke hadde sjansen til å lese bloggen med tittelen, “The Cries that come from Mt. Gilboa ”, er den oversatt til norsk og publisert her på bloggen. 

I dag vil jeg dele hva Gud begynte å avsløre for meg om hvordan kong David ledet og hvor mange av valgene han tok, er viktige for de 'lederskaps-vinsekker' som Gud ønsker å danne på jorden akkurat nå. Enten du er hjemmeværende mamma, lege, bedriftseier eller pastor - dette er et nytt ord du kan be over!

TESTEN VED EIN GEDI 

Ein Gedi-oasen i Israel var kjent som et skjulested for den unge David og hans menn da han løp for livet for kong Saul (1.Samuelsbok 23:29). Selv om David allerede var salvet til konge over Israel av profeten Samuel, ble han ansett som en flyktning av kong Saul og hans menn. Det var i en hule i Ein Gedi at David valgte, med sine ord, "ikke å skade Herrens salvede" selv om han hadde muligheten til å drepe mannen som nådeløst forfulgte ham i årevis.

Til slutt var Ein Gedi stedet der David besto en avgjørende prøve i sin reise med å lede Israel: han nektet å drepe kong Saul og valgte derfor ikke å ta skjebnen i egne hender. Årsaken til at Gud hører ropene som kommer fra Ein Gedi, er fordi ropene fra det stedet er de som til slutt blir overgitt til Faderens vilje. David hadde til og med tilsynelatende et profetisk ord fra Herren om at Saul skulle bli gitt i hans hender da hans menn minnet ham om dette: «Se, dette er den dagen da Herren sa til deg: 'Se; Jeg skal gi fienden din i din hånd, og du skal gjøre mot ham som det synes bra for deg. ”

David var så i tråd med Guds Ånd i Ein Gedi at han erkjente at det profetiske ordet han mottok ikke var slik at han kunne oppfylle det med egne hender, men det profetiske ordet var bare ment for å teste de djupeste motivene og ønskene til Hans hjerte! Ville han ta skjebnen i egne hender eller la Herren videreutvikle og teste sitt hjerte?

Gud ser etter en generasjon ledere som er villige til å vente på Ham. De som er villige til å ydmyke seg og bekjenne sitt store behov for Guds Ånd. Vi trenger sårt Hans ledelse, Hans visdom, Hans ledelse i denne tiden. Den Hellige Ånd har åpenbart for meg syv spesifikke tegn og tester som menn og kvinner som er blitt testet i Ein Gedi har gjennomgått. La oss se på dem sammen:

De syv tegnene som lederne har vært i Ein Gedi

1. De nekter konsekvent å la sef friste til å promotere seg selv (1. Samuel 24: 17)

"Og han sa til David:" Du er mer rettferdig enn jeg; for du har gjort vel med meg, mens jeg har gjort ondt med deg. ”

Det at David valgte å ikke ta livet av Saul da han ble gitt i hendene på ham i  Ein Gedi, burde være en vekker for ledere overalt. David innså at det bare var Gud selv som kunne forfremme ham, ikke hans egne henders gjerninger. Hvor mange ganger får mange av oss muligheter til å gjøre mye ut av oss selv?

Ledere som har vært i Ein Gedi bruker ikke penger, stilling eller tjeneste for å fremme seg selv, men de tillater Guds Ånd å fremme Kristus i seg. Problemet med selvreklame er at det bare kan opprettholdes gjennom å streve, noe David IKKE var villig til å gjøre. David innså at det var Gud selv som ville etablere sitt kongedømme, og det ville være Gud selv som ville opprettholde sitt kongedømme. Det genererer seg en generasjon ledere som vil lære å foretrekke, utsette og fremme gaven til de rundt seg, snarere enn seg selv. TEAM-ledelse er fremtidens vei!

2. De erkjenner at bare Gud kan forsvare dem (1. Samuel 24: 10-12)

“Nå, far, se! Sannelig, se kanten på kappen din i min hånd! For ved at jeg kuttet kanten av kappen din og ikke drepte deg, vet og skjønner at det ikke er noe ondt eller opprør i mine hender, og jeg har ikke syndet mot deg, selv om du ligger og venter på at mitt liv skal ta den."

Det var den unge David som anerkjente at bare Gud selv kunne gi ham et godt omdømme. Å ta kong Sauls liv ville ikke gjøre det, selv om David folk ville ha forstått det om han drepte Saul. Ledere som har vært i Ein Gedi lar Faderen være deres forsvarer. De kaster ikke bort tid på å prøve å forsvare deres navn eller tjeneste. Disse lederne er ikke drevet av menneskers ros, men heller av ønsket om å la Gud få ære i alle situasjoner og til enhver tid.

3. De bygger monumenter over ingenting (1.Sam 24,15)

"Hvem er det Israels konge har dratt ut etter? En død hund! En enslig loppe!"

Ledere som har vært i Ein Gedi ser etter muligheter til å ydmyke seg selv under vanskelige omstendigheter. Ville det ikke ha vært så lett for den unge David å ta tak i kong Saul i den hulen og minne ham om, før profeten Samuel hadde salvet David til konge over Israel år før? Nei, David betraktet seg som en død hund og en eneste loppe som kong Saul forfulgte ham. De som leder og har vært i Ein Gedi tar ikke æren for deres fremgang og bekjenner sammen med apostelen Paulus: "Hva har jeg som jeg ikke selv har mottatt?" (1.Korinter 4,7))

4. De lukter som sauer (1.Samuelsbok 24:22)

"Saul gikk hjem til ham, men David og mennene hans gikk opp til festningen."

David var bare en enkel gjetergutt før Samuel salvet hodet hans med olje og utropte ham til konge over Israel. Selv om det ville gå mange år før David tok tronen, ble det utviklet et gjeterhjerte i ham fra en veldig ung alder. David visste viktigheten av å gjete hjorden, så det var naturlig at da han begynte å bli betrodd en stilling som ledelse, at han visste hvordan han skulle lede fra sin menneskekjennskap.

Ledere som har vært i Ein Gedi lukter sau. De skiller seg ikke ut fra de de tjener. Disse lederne er tilgjengelige, og deres liv er åpne bøker for alle og alle som spør. Ledere som har vært i Ein Gedi behandler ikke mennesker som sauer, fordi de selv vet at de er sauer som trenger den gode gjeteren.

5, De er opplært i villmarken (1.Samuelsbok 24: 9)

“David bøyde seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned.”

Her var den unge David, som bøyde seg for selve mannen som prøvde å drepe ham! Denne totale handlingen av ydmykhet og sønderknuselse var et tydelig tegn på at David ble underlagt det å bli trent i ødemarken.

Ledere som har vært i Ein Gedi forstår forskjellen mellom "salvelsen" og sesongen med "utnevnelse." De erkjenner at et "kall" ikke er en "igangsetting". Sesongen til Ein Gedi er tydelig i livene til ledere som har underlagt seg innvielsesprosessen. David visste verdien av å være trent i ødemarken og innså også ødeleggelsen som ville komme hvis han nektet å underkaste seg den. Ledere som har vært i Ein Gedi vil heller halte til himmelen enn å gå rett inn i helvete.

6. De styrker og oppmuntrer seg i Herren (1.Samuelsbok 30: 6)

"Men David søkte styrke hos Herren sin Gud."

Dagen vil komme i hvert leders liv hvor det ikke vil være noen oppmuntring, ingen som kan gi trøst i noen av de største tider med behov. Her var David i Ziklag, helt fortvilet over amalekittene som raidet Negev der de fanget han og hans menns familier. Hans egne menn begynte til og med å snakke om å steine ham. David hadde en viktig beslutning å ta som leder. Han kunne enten gi etter for sin egen frykt og gi opp, eller han kunne vende seg til Herren sin Gud og styrke seg selv i den han kjente Gud til å være. Det var i Ein Gedis villmark at David lærte hva det betydde å bli helhjertet overgitt til Herren. Ziklag var rett og slett nok en test.

Ledere som har vært i Ein Gedi vet hvordan de kan oppmuntre seg selv i Herren. Det er det som skiller dem fra det lunkne. Ledere som har vært i Ein Gedi bærer hjerter som er blitt testet av ros som menn har gitt dem. I løpet av mindre enn 24 timer fra dette øyeblikket i Ziklag, ville David bli kronet til konge over Israel, ettersom Saul og hans sønner ville falle ved Gilboa-fjellet. Kanskje Davids evne til å styrke og oppmuntre seg selv i Herren var den siste testen før Gud selv promoterte ham som konge.

7. De vandrer i absolutt lydighet (1.Samuelsbok 30:17)

“David hogg dem ned fra skumringen til kvelden neste dag; og ingen av dem slapp unna ... ”

Da kong Saul fikk oppdraget med å utslette amalekittene og alt de hadde, tok han et valg å skåne kong Agag for dem og overlate det beste av byttet for seg selv og hans menn. Da David forfulgte amalekittene, slaktet han alle de siste han og hans menn kunne komme til.

Ledere som har vært i Ein Gedi fullfører oppdragene som Gud har gitt dem uten forsinkelse. De forstår at delvis lydighet ikke er lydighet i det hele tatt. David ble testet i Engedi om han ville ta saken i egne hender ved å drepe Saul, som han nektet fordi han ikke ble gitt å ta saken i egne hender.  Etter å ha spurt Herren i Ziklag, ble han løslatt for å forfølge amalekittene og utrydde dem. Ledere som har vært i Ein Gedi vet både når de skal gå i kamp i lydighet, og når de skal overlate kampen til Herren i lydighet.

EN BØNN FOR LEDERE

Sannheten er at uansett karriere eller status i livet, er vi alle kalt til å være ledere. Vi har muligheten til å påvirke mennesker hver dag. Måtte prøvelsene og testingen som David utholdt i Ein Gedi tjenestegjør for oss alle i dag. Måtte vi alle huske Hebreerne 5: 7 som sier: ”I sitt jordiske livs dager, da Han med sterke rop og tårer hadde båret fram bønner og påkallelser til Ham som hadde makt til å frelse Ham fra døden, ble Han bønnhørt på grunn avv Hans gudsfrykt”.

Gud hører våre rop og bønner. Han skaper virkelig en ny leder i Ein Gedi allerede nå. Det beste er enda ikke kommet!

Merket for evigheten!

- Jeremiah Johnson/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: