onsdag, juli 28, 2021

Profetisk: Om å forstå seg på den tiden og sesongen vi lever i, del 1


Forbederen og grunnleggeren av bønnehuset Succat Hallel i Jerusalem, Israel, Rick Ridings (bildet) kommer her med et profetisk ord rett inn i vår tid. Dette bør alle som ber og er opptatt av den helt spesielle tiden vi lever i lese. Talen som ble publisert i dag og som jeg har oversatt er såpass lang at jeg må dele den opp i flere deler: 

Jeg vil dele noen tanker om det å skjelne akkurat denne tiden og sesongen vi lever i nå. Jissakars (i andre oversettelser Issakar, oversetterens anmerkning) sønner var kjent dor å forstå seg på tiden og sesongen de levde i. De skjelnet og forstod. 

En av tingene jeg har bedt om for oss her i Succat Hallel; og for bønnebevegelsen over hele verden er at vi skulle være Issakars sønner: Issakars sønner og døtre som ville skjelne, se tider og sesonger, hva Gud gjør, fordi det er mange stemmer som kan kalle oss til dette, og vi kan begynne å bli distrahert. 

Og det er så viktig at vi har fokus, at vi vet hva Gud fokuserer på akkurat nå. Nå, det jeg skal dele, er ikke nødvendigvis det Gud vil at  alle i hele verden skal fokusere på, men jeg tror han kaller oss som fellesskap til å fokusere på disse spesifikke tingene. Noen av dem har jeg delt offentlig, gjennom forskjellige Zoom-samtaler og på annen måte, og har fått et overraskende svar om at Gud taler om de samme tingene i andre nasjoner veldig sterkt.

Så jeg vil gjerne dele noen ting jeg føler om å oppdage denne tiden og denne sesongen. Hva skal vi presse på for, hva skal vi tro på i denne tiden og sesongen? Jeg vil starte med å gå tilbake til 2016, de fleste av dere er klar over dette, men jeg vil bare legge et grunnlag for alt annet. Og det var syner om rystelser, en serie syner som ble gitt i oktober og november 2016.

Og i en av de første synene var et syn om rystelser som skjedde. Det var som om hele Tempelhøyden og den vestlige muren var i en terskekurv. Ja, en treskekurv, en stor bred kurv, og Herren kastet den i luften. Og som du vet, når det treskes, skjer det at vinden kommer og den blåser bort det som ikke skal være med, det som ikke er nærende, det som ikke er verdt å holde og det som er verdt å beholde, det gode grønne, faller ned. Så agnet blir blåst bort, og den gode grønne kommer ned.

Så jeg tror det er veldig viktig å innse at i disse rystelsene advarte Gud om allerede i 2016; om at det ville være som en tid med tresking. Det ville være en tid for Ham til å kaste ting i luften, og at Den Hellige Ånds vind blåste bort ting som måtte blåses bort. Men det, som er evig igjen, sier Han at Jjeg skal ryste det som kan rystes, slik at det som ikke kan rystes, blir værende.

Så de rystelsene Han står bak er ikke en dårlig ting, det er en god ting. Da blir vi kvitt ting som ikke er nærende. Da blir vi kvitt ting som ikke er bra. Det er å kvitte seg med ting som ikke varer, slik at de tingene som varer, blir værende.

Og igjen, når jeg ser tilbake, så han, den første Han, da Han å ryste begynte det som krusninger inn i nasjonene. Veldig kort tid etter fikk vi en stor rystelse på Tempelhøyden. Noen av dere vil huske at det ble oppdaget våpen som hadde vært gjemt i The Dome of the Rock, tror jeg det var, eller en av de kan ha vært i en av moskeene der oppe. 

Og som et resultat prøvde de å sette inn metalldetektorer, det var opprør. Jeg mener, alle slags, det var en stor rystelse.

Det så ut som om det kunne bli en annen Intifada-tid til etter nok en bussbombing, men Gud grep inn. Og dette er en av tingene jeg så i synet. Det ville være rystelser, men så ville det være tider der det bare ville slå seg ned igjen, og så ville det komme en ny rystelse.

Men Han viste meg at en av tingene i disse rystelsene, var at  jeg så denne enorme vanndråpen på himmelen. Og jeg tenkte, Herre, hva er dette? Og jeg følte at han sa, rystelsene kommer til å ryste løs ting som hindrer vann i å komme inn i de tørreste stedene.

Og du kommer til å begynne å se vann, elver i ørkenen. Du kommer til å begynne å se brønner i ørkenen. Du kommer til å finne noen av de aller, tørreste stedene jeg skal begynne å øse ut min Ånd. Jeg skal begynne å bringe folk til meg selv.

Jeg kommer til å gjøre ting på steder der folk aldri forventet det. Nå for ikke så lenge siden var jeg i samtale med folk fra Saudi-Arabia, og de delte det som foregikk der. Og jeg kan ikke engang dele alt av det offentlig, men det skjer store ting.

SAUDI-ARABIA 

Det er en mektig bevegelse fra Gud akkurat nå i Saudi-Arabia.  Det har skjedd det siste året. De sa alt akkurat hadde endret seg på et år. Og plutselig var det en frimodighet, selv blant mennesker som aldri før hadde sagt noe, for det var veldig farlig å dele deres tro. Det kunne bare skje privat. Og de sa at noen til og med har delt sin tro offentlig,

Tidligere muslimske troende viser ansiktet sitt, og det er en utrolig ting, fra Israel velsigner vi Saudi-Arabia, fra Saudi-Arabia velsigner de Israel. Jeg mener det er Gud som beveger seg på noen veldig, noen av de tørreste stedene i verden og øser ut vann akkurat nå.

fortsettes

Ingen kommentarer: