lørdag, juli 24, 2021

Profetisk: Hellig, hellig, hellig


Richardo Colon maler profetiske bilder. Han er fra Bronx i New York, men er nå bosatt i Betlehem i Pennsylvania. Av yrke er han bygningsarbeider, men er også eldste i en lokal menighet. Dessuten maler han profetiske bilder i forbindelse med konferanser. Nylig delte ha dette bildet, og jeg ble så grepet av det og jeg ble påminnet det en rekke ganger. Kanskje fordi jeg drømte om englevinger nylig. Den opplevelsen har jeg delt i en egen bloggartikkel. Jeg tok kontakt med Ricardo Colon, og fikk hans velvillige tillatelse til å gjengi maleriet.

Sammen med bildet av denne serafen, hadde Richardo Colon publisert en profeti. Nå er denne profetien personlig rettet til en bestemt person, men den har likevel et innhold som mange kan ta til seg, derfor har jeg oversatt den til norsk:

Mens jeg ba for deg. Jeg så en seraf som dekket deg med vingene. Dette er skapninger som omgir Guds trone. Serafer gjør Guds hellighet kjent for alle som våger å nærme seg Guds trone. De er også overnaturlige vesener. Serafer hjelper oss å se Guds hellighet på en slik måte at den avslører de djupeste, mørkeste stedene i våre egne hjerter. I dette maleriet nærmer du deg Guds trone, og en av serafene fløy til deg og dekket deg med to av vingene hans. Men fordi du har tilgang til Guds trone gjennom Kristi utøste blod, er du hellig og rettferdig i Guds øyne.                                                    

Denne engelen hadde to sverd, det ene sverdet ble kalt sjel, det andre ble kalt ånd, og du hadde også et sverd, som ble kalt Guds ord. Denne engelen dekket deg for å la mørkets krefter vite at du er hellig, at du er Guds barn. Denne engelen dekket ansiktet som et tegn på ydmykhet, og han dekket også ansiktet ditt. De to andre vingene dekket hans og føttene dine fordi føttene dine er helliget.                                  

Å være i nærvær av Gud gjør deg hellig og strålende. Fienden og til og med mennesker som nærmer deg deg, må møte denne engelen. Han er beskytteren din. Han erklærer at det er en gave som er hellig, hvem meg? Ja du. Du er hellig fordi han er hellig. Du har del i hans ære fordi du er hans barn. Så når du ser på dette maleriet, vær oppmerksom på at du ikke er tilgjengelig i mørkets rike. Når du går inn i et rom, roper denne engelen hellig, hellig, hellig (o boy, dette vil være veldig kontroversielt). Og de med åndelig dømmekraft vil høre det og bøye seg. Og de uten åndelig dømmekraft vet ikke hva de skal gjøre, men vet at atmosfæren har skiftet. Studer dette, søsteren min. Vi tilhører et overnaturlig rike, barn av Guds rike. Gjør deg klar. Du vil se dette når du går ut for å forkynne eller undervise eller profetere. HELLIG, HELLIG, HELLIG.

Ingen kommentarer: