fredag, juli 30, 2021

Profetisk: Om å forstå seg på den tiden og den sesongen vi lever i, del 3


De stadige rystelsene som har vært og som kommer er ikke dårlige nyheter, tvert om. Det er gode nyheter, for Han har kontroll.

Men Han viste meg at når det så ut som en rystelse kom til å spinne ut av kontroll, ville det roe seg ned igjen og det ville være som en fødselssmerter, være som en sammentrekning av en kvinne som føder. Og Han sa i løpet av disse tider, pust, for en annen sammentrekning vil komme, en annen rystelse vil komme og motta min styrke til neste rystelse kommer.

Vi vet ikke hva det vil være. Han sa ikke nøyaktig hva de ville være. Han sa bare at det ville være den ene som rystelsen etter den andre. Han sa ikke hvor lenge det ville gå mellom dem. Det kan gå veldig lenge mellom rystelse. Men han sa, når det virkelig er begynt som jeg tror var i 2019, da jeg var der i Hong Kong, følte jeg det, og nå skjer det i nasjonene. 

I løpet av denne tiden viste Herren meg at vi hadde små kurver med brød og fisk, og vi tok dem frem da en slik rystelse var i ferd med å ebbe ut ville vi ta frem vår lille kurv med brød og fisk.  Og vi tror brødene representerte mirakler, helbredelser og fiskene representerte mennesker som kom til Herren.

Og vi vil bringe dem til Herren. Og husk hva som ble sagt da de brakte den lille gutten, og brakte brødene og fiskene til disiplene, og Herren velsignet dem. Velsignelsen er alltid en takksigelse. Han takket for det. Og så ble den multiplisert. Og så i dette synet så jeg oss bringe som den lille gutten dette er alt jeg har, denne lille bittesmå kurven til Ham.

VELSIGNELSENE VIL ØKE 

Og da vi var takknemlige for det Han allerede hadde gjort, tok han vekk kurven, og han ga tilbake en større kurv. Den hadde mer fisk og flere brød. Og så kom nok en rystelse. Og da rystelsen ville dø ut, vi gik vi til Ham og sa: "Herre, takk for at vi hadde flere brød og flere fisk." Vi gir det til Ham. Og så ga Han en mellomstor kurv, og deretter en større kurv.

Og hver gang mellom rystelsene ble kurven større og større. Det ville blitt mer og mer fisk. Det ville bli mer og mer brød. Med andre ord flere og flere mirakler og helbredelser.

KONSENTRER DEG OM VELSIGNELSENE 

Og jeg tror dette av hele mitt hjerte, for Gud tale om dette i 2016, og jeg tror, du vet, dette er et mirakelhus (Ridings snakker om bønnehuset Succat Hallel. Oversetterens anmerkning). Vi følte at vi måtte forkynne dette ved tro over oss selv, at vi er et hus for mirakler. Vi er et hus for helbredelse, og sitter ikke fast i skuffelser, blir ikke sittende fast i ting som, som har vært traumatiske eller skuffende for oss.

Den tidlige kirken, vi tenker alltid på det som bare så, så strålende, alle disse enorme, fantastiske miraklene og tingene. Pauls lommetørkle, Peters skygge. Folk blir helbredet, men de hadde også skuffelser.

De hadde en leder som ble henrettet da de trodde han ville bli løslatt på mirakuløst vis, som Peter hadde blitt løslatt, og de hadde en annen leder som ble stenet til døde, enten de trodde, Paulus ble stenet og reiste seg og gikk bort etter å ha blitt steinet, et stort mirakel.

NØKKELEN ER TAKKSIGELSE 

Så vi forstår ikke alt, men vi må ikke la skuffelser avskjære oss fra det Gud vil gjøre. Og nøkkelen i det som skjer er takksigelse som sier: Herre, jeg takker deg for de helbredelsene jeg har sett. Jeg takker for utfrielsen slik jeg har sett. Jeg takker for miraklene jeg har sett. Jeg takker deg for menneskene jeg har sett komme til Herren.

Og når vi takker, så begynner Han å velsigneog kurvene blir bare større og større og større. Men nøkkelen var takksigelse, det var de som takket for det de følte var så lite.

Men hvis de takket, vokste det og det vokste og det vokste, og det vokste, og det vokste til det endelig var enorme mengder mirakler og helbredelser og tegn og undergjerninger som skjedde. Noe av det på de aller tørreste stedene, igjen i noen av de vanskeligste nasjonene, viste enorme helbredelser og mirakler seg i disse synene.

GUD FORSINKER VELSIGNELSER - VENTER PÅ OMVENDELSE 

Jeg har bedt, Herre, hjelp meg til å forstå visse ting som vi hadde bedt så mye om når vi har bedt over Jesaja 28, for eksempel,  at Gud vil slippe sin loddesnor av rettferdighet. Og at Herrens flom skal komme og vaske bort løgnens tilflukt. Og at pakter med døden vil bli avslørt.

Og vi har bedt mye for regjeringer. J eg har også bedt det mye for mitt hjemland Amerika. På en viss tid så det ut som ting gikk i en helt annen retning enn det vi ba om, for rettferdighet, for at sannheten skulle seire.

Men her er hva jeg følte. Han snakket til meg. Han sa: "Jeg kunne raskt ha svart hvis jeg bare hadde med frukten å gjøre, men jeg går djupere. Jeg går etter røttene i nasjoner og regjeringer der folk gjør andre Krønikebok 7:14, ydmyker seg selv, ber og søker mitt ansikt, vender seg fra deres onde veier.

Mitt ord er fremdeles sant. Jeg vil høre fra himmelen, tilgi synden og helbrede landet deres. Den eneste måten jeg kan gjøre det på er å gå etter røttene og ikke bare fruktene." Og så i en periode som virker som, vet du, hva skjer? Gud vil at vi skal vite det: Jeg tror at han gjør øksen klar.

fortsettes

Ingen kommentarer: