fredag, juli 02, 2021

Proklamer Guds dekreter


I dagens innlegg vil jeg diskutere den fremste måten vi påvirker Åndens usynlige rike (“himmelske steder”). Svaret kan overraske deg: det er med våre ord. Enten å frigjøre vår tro, kraften og / eller livet til Den Hellige Ånd, eller til og med krig mot satans rike, er den viktigste måten vi påvirker det åndelige riket med våre ord.

Hvorfor? Tenk på det. I bibelsk tankegang er 'pust' og 'ånd' de samme ordene. Når ånden forlater oss i døden, blir det faktisk referert til som å ta vårt siste åndedrag. Navnet på Den Hellige Ånd kan oversettes som Hellig Åndedrag.. Jeg prøver ikke å være mystisk, men jeg tror den enkle forklaringen på kraften i ord er at munnen vår er utløpet for vår ånd. Jesus pustet bokstavelig talt sitt liv / ånd inn i disiplene (Johannes 20:22). Ved en annen anledning sa han at hans ord var ånd og liv (Johannes 6:63).

Utrolig, ikke sant? Tro, tal født på ny (Romerne 10: 9)! Tro, tal, motgangens fjell er borte (Markus 11:23)! Ja, ordene må være i samsvar med hans ord og vilje, men når vi snakker dem, blir de fylt med Guds kraft og liv.

"Hvor virkningsfull er ikke rett tale!" (Job 6,25)

I Jakobs brev kapittel 3, merker vi oss at vi velsigner og forbanner med ord. Han fortsetter med å sammenligne ordenes kraft med en skogbrann, en livets kilde, en verden av misgjerning og dødelig gift. Sterke ord om kraften i ord!

Det ordet norske bibeloversettere oversetter med 'virkningsfull', 'morat' betyr "å trykke." En av dens bibelske bruksområder beskriver en konge som presser sitt autoritetsstempel på et dekret eller et juridisk dokument med sin signetring, noe som gjør det juridisk bindende (landets lov). Ord forsegler avtaler og dekret lover. De er mektige, til og med liv og død er i dets vold (se Ordspråkene 18: 20-21). Det nye testamentet sier at vi er rettferdiggjort eller fordømt av dem (se Matteus 12:37).

Kriger startes med ord.
Kjærlighet kommuniseres gjennom ord.
Undervisning og utdanning deles av ord.
Bedrag og forvirring forplantes med ord.
Riker er bygget med ord.
Folk styres av ord.
Liv knuses og leges gjennom ord.
Verdener er skapt av ord - jorden var ... og det er vår personlige verden også.

Ord kan veldig godt være den største kanal for autoritet og makt i verden. Guds: 'la det bli . .' skapte verden og alt i den.

Forkynneren 12:11 sier: "De vises ord er som brodder, og ordene fra granskeren, sitter som godt innslåtte nagler". Nagler hjelper oss med å bygge, konstruere, montere og holde ting sammen. Det gjør ord også. Håndverkeren brukte dem til å bygge jorden, havene, fjellene og alle de andre fantastiske elementene og dimensjonene i skapelsen. Hebreerne 1: 3 forteller oss at han holder det hele sammen ved hjelp av sine ord og forordninger!

Lukas evangelium sier at selv inkarnasjonen - Gud ble menneske - var forårsaket av en kombinasjon av Guds ord og Ånd. Da Maria spurte hvordan hun, jomfru, kunne få et barn, informerte engelen henne om at Den hellige ånds kraft ville overskygge henne og impregnere henne med Jesus (1:35). Så sa han: "Ingenting vil være umulig for Gud," (1:37).

Denne oversettelsen yter ikke rettferdighet til styrken i det engelen faktisk sa. Den mest bokstavelige og nøyaktige gjengivelsen er: “Intet ord som er talt av Gud, er uten kraft.” Hvilken uttalelse dette er, og hvilke konsekvenser det innebærer for oss. Vår allmektige Gud tilføyer transcendent makt i hans ord. De blir bærerne av Hans fantastiske styrke.

Skriftene utsteder Gud mange forordninger eller erklæringer. Spiros Zodhiates sier: "De ti bud er faktisk ti erklæringer." De er ikke de ti forslagene. Når Gud utsteder en befaling eller et dekret, er det jordens lov. Å bryte en er opprør mot hans autoritet og innbyr til negative konsekvenser.

Gud kaller også sitt Ord for et sverd som Han hersker med og dømmer med. Hans erklæringer skaper og bygger ikke bare, de dømmer og ødelegger også; de er både konstruktive og destruktive. Tenk på følgende: “Ut av munnen hans kom et skarpt tveegget sverd; og Hans ansikt var som solen som skinte i sin kraft ”(Åpenbaringen 1:16); “Omvend deg ellers, ellers kommer jeg raskt til deg, og jeg vil føre krig ... med min munns sverd” (2:16; se også 19:15, 21).

Noen av Guds forordninger er å skape eller utføre noe i nåtiden; andre er erklæringer om fremtiden. I Jesaja 46: 9-10 sier Gud om seg selv:

"Husk de første ting, som er fra evighet, for Jeg er Gud, og det finnes ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som Jeg. Jeg forkynner avslutningen fra begynnelsen, fra den første tid, det som ennå ikke har skjedd. Jeg sier: Mitt råd skal stå fast, og Jeg vil gjøre alt etter Mitt velbehag."

For en fantastisk Gud! Han står utenfor tiden og ser fremover, erklærer fremtiden, og til slutt innhenter tiden hans dekret. Hvor latterlig dårene er som tror de vil overvinne eller overmanne ham!

Jeg vil at vi skal se hva som skjer når tiden innhenter et dekret som Gud gir om fremtiden. Hva gjør han på det tidspunktet? Han involverer oss i oppfyllelsen. Vi blir Guds røst på jorden, og forordner hans forordninger for ham! Job 22: 28 sier: “Og setter du deg noe fore, da skal det lykkes for deg, og over dine veier skal det skinne lys. ” Den første delen kan gjengis mer bokstavelig "Du vil bestemme et dekret." Vi skjelner Guds vilje og / eller Hans dekret - hva han har bestemt om en gitt situasjon - og vi proklamerer Hans dekret.

Verset sier da at når vi proklamerer Hans dekret, vil det bli "etablert". Dette er det hebraiske ordet 'quwm', som betyr "å reise seg." Guds ord kalles et frø (1.Peter 1:23), og når vi sår det i en situasjon, drysser vi frøene gjennom hvilke Han får sin vilje til å spring opp. 'Quwm' beskriver også en rekke andre aktiviteter, inkludert Guds “kreative, frelsende og dømmende handling” som stiger opp. Når vi proklamerer Hans dekret frigjøres Hans kreativitet, Hans frelse og ja, Hans dommer!

Jeg sto en gang og så på hvordan en forkynner befalte at en ung gutt skulle bli helbredet. Hans haleben ble støttet av metall- og lærreimer. Mens forkynneren ba, var luften fylt med lyden av ledd som spratt, muskler og sener ble dannet, og bein ble nye. Den unge mannen, som aldri hadde løpt før, tok av seg metallet- og lærreimene og løp rundt i kirken. Vi så med forbløffelse og ærefrykt, mens hele kirken feiret med denne unge mannen over hans kreative mirakel ... som ble frigitt gjennom ord!

Jeg så også at en annen mirakuløs helbredelse finne sted da denne samme mannen betjente en dame som hadde magekreft. Han talte til kreften og forbannet den i Jesu navn. Kvinnen begynte å kaste opp o kreften og ble fullstendig helbredet ... igjen, gjennom frigjøring av åndsledede ord!

Jeg vet at disse historiene høres ut som fiksjon, men på 1960-tallet var det ikke rart å se mirakler som disse foregå på møter over hele Amerika. Tusenvis ble helbredet overnaturlig.

Disse to miraklene ble underbygget av leger. Jeg vet det fordi forkynneren var faren min.

- Dutch Sheets (bildet)/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: