onsdag, juli 21, 2021

Filipperbrevet: Et gledens brev i trengelstider, del 29


Paulus hadde en god og ikke minst trofast medarbeider i Timoteus, som ofte fungerte som en utsending for apostelen. Gode og trofaste medarbeidere i Guds rike er gull verd og må tas godt vare på. 

Timoteus var en ung mann. Han kom enten fra Derbe eller Lystra. Derbe var en by i den sørøstlige delen av Lykaonia. Derbe lå 40-45 km sørøst for Lystra. På keiser Klaudius' tid ble Derbe en romersk koloni. Paulus  og Barnabas besøkte byen på sin første misjonsreise. Til og med på sin andre misjonsreise besøkte Paulus Derbe, og en av hans medarbeidere, Gajus, kom fra denne byen. Lystra, lå ca 38 km sør for Ikonium, og var en romersk koloni. Paulus besøkte byen på sin første misjonsreise. Det gjorde han også på sin tredje misjonsreise, og det var fra Lystra han tok med seg disippelen Timoteus: "Så kom han til Derbe og Lystra. Se, der var det en disippel som het Timoteus, sønn av en troende jødisk kvinne. Hans far var greker. Han fikk godt vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium." (Apg 16,1-2)Vi vet ingenting om hvordan han ble en kristen, men Apg 16,1 beskriver han som 'en disippel'. Det var i forbindelse med den andre misjonsreisen til Paulus at de to traff hverandre. Fra den dag av sto Paulus og Timoteus hverandre svært nær. I 1.Kor 4,17 omtaler Paulus Timoteus slik: "Derfor har jeg sendt Timoteus til dere. Han er min elskede og trofaste sønn i Herren, og han skal minne dere om mine veier i Kristus, slik jeg lærer overalt i hver menighet."

Vi vet at Timoteus var sammen med Paulus i Filippi i følge Apg 16. Timoteus var også sammen med Paulus i Tessaloniki og Berøa (Apg 17,1-14); han var med ham i Korint og i Efesos (Apg 18,5 og 19,21-22); og han var med ham da Paulus satt fengslet i Rom (Kol 1,1 og Fil 1,1). Timoteus var også sammen med Paulus da denne skrev ikke mindre enn fem av sine brev. Det dreier seg om 1. og 2.brev til Tessalonikerne, 2. brev til Korinterne, og brevene til menighetene i Kolossæ og Filippi; og da Paulus skrev til menigheten i Rom var også Timoteus hos ham og sendte med sine hilsener til dem (Rom 16,21). 

Timoteus var også Paulus' helt spesielle utsending. Paulus sendte ham til Tessaloniki (1.Tess 3,6) til Korint (1.Kor 4,17 og 16,10-11) og til Filippi. Forfatteren av Hebreerbrevet forteller oss at Timoteus ble fengslet ved en anledning, men ble satt fri: "Dere skal vite at vår bror Timoteus er satt fri, og sammen med ham vil jeg se dere, hvis han kommer snart." (Hebr 13,23).

Apostelen Paulus beskriver Timoteus på denne måten i Filipperbrevet: "Jeg har nemlig ingen andre med samme sinnelag, som så oppriktig vil vise omsorg for deres åndelige ve og vel. For alle søker sitt eget, ikke de ting som hører Kristus til. Men dere kjenner hans prøvede troskap, at han tjente evangeliets sak sammen med meg, som en sønn hjelper sin far" (Fil 2, 20-23). Vi merker oss at Timoteus har en hyrdes sinn. Han er opptatt av menighetens åndelige ve og vel. Han har rett fokus. Han søker ikke sitt eget, men det som hører Kristus til. Det er opplagt en fare at vi kan bli så opptatt av det som skjer her og nå at vi mister fokus på Guds rike. Jesus oppmuntret oss til å søke: "Først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal at dette bli gitt dere i tillegg." (Matt 6,33)

fortsettes

Ingen kommentarer: