torsdag, juli 08, 2021

Profetisk drøm: Sønderknuselsens kyssDette er et av de aller viktigste profetiske budskapene jeg har oversatt den siste tiden. Dette er et viktig budskap for vår tid, et 'nå'-ord. Merk dere bildet. Det er også profetisk. Taket er revet ned. Det er en åpen himmel over det sønderbrutte huset. Dette bildet har jeg valgt til å illustrere dette budskapet:

Jeg hadde en profetisk drøm for en tid siden hvor jeg dro til et stort stadion fullt av ungdom og unge voksne. De var samlet der for å søke veiledning, bekreftelse og oppmuntring fra Faderen. Da jeg så dem rope til Gud, så jeg lepper fra himmelen komme ned og kysse massene. Flytende honning gjennomvætet hele mengden som var samlet der.

Gud talte straks til meg i drømmen og sa: “Jeg kysser bruden min med sønderbrutthet i denne tiden. Dette er en meget dyrebar gave jeg gir henne. Religion har lært folket å gjemme seg og maskere sønderbrutthet, men der Min Ånd får lov til å bevege seg fritt, blir sønderbrutthet omfavnet og ønsket velkommen. Sønderbrutthet er alabastboksen som jeg er verdig til, og jeg ber denne neste generasjonen om å komme nå og legge seg ved føttene mine. Jeg ser mange pene alabastbokser, men ikke mange som har tillatt meg å knuse dem. ”

Da den flytende honningen begynte å tømmes over hele mengden som var samlet der, var mange på stadion synlig opprørte og begynte å vaske honningen av seg selv veldig raskt. Jeg spurte Den Hellige Ånd hva som skjedde da jeg følte enorm sorg komme over meg i drømmen. Han sa til meg, “Så mange i denne generasjonen søker forfremmelse og innflytelse, men de forstår ikke at stedet for guddommelig validering er i ørkenen, ikke på en plattform. De er klare til å stå opp og forkynne når jeg kaller dem til å lære å be og lede fra knærne. Vokt dere for stemmene i denne generasjonen som vil stryke menneskets kjødelighet ved å love berømmelse, rikdom og storhet. Se etter de som vil kalle denne generasjonen til lønnkammeret hvor jeg vil utruste dem med en ånd av sønderbrutthet og ydmykhet som aldri før. Jo høyere kall og nåde, desto djupere vil sønderknuselsen være. Til de som nekter kysset av sønderbrutthet, vil de vandre med menneskelig ambisjon og kalle det syn ovenfra, og de vil løpe og profetere når jeg ikke har talt til dem. ” 

Da jeg våknet opp fra denne profetiske drømmen, ble det veldig klart for meg gjennom bønn at Gud fremhevet to spesifikke grupper:

DEN FØRSTE GRUPPEN 

Den første gruppen var de som raskt ville vaske honningen av seg selv og avvise Guds kyss av sønderbrutthet. Ånden sa i drømmen: "Til de som nekter sønderbrutthetens kyss, de vil vandre med menneskelig ambisjon og kalle det syn ovenfra, og de vil løpe og profetere når jeg ikke har talt til dem." Han sa også: ”Så mange i denne generasjonen søker forfremmelse og innflytelse når jeg kaller dem til villmarken. Vokt dere for stemmene som lover berømmelse, rikdom og storhet. ”

Når Gud prøver å kysse denne generasjonen med sønderbrutthet, som ønsker å ta opp spørsmål om stolthet, egoistisk ambisjon og kjærlighet til plattformer og mikrofoner, vil det være stemmer som faktisk vil oppmuntre til dette bedraget. De vil love popularitet og storhet og føre mange på villspor. Vi må la Gud avsløre intensjonene og holdningene til så mange hjerter som søker en "tjeneste" når de mer enn noe annet skulle søke hengivenhet med Jesus.

DEN ANDRE GRUPPEN 

Den andre gruppen Den Hellige Ånd talte om i drømmen bringer stor glede i hjertet mitt! Gud reiser opp sønderbrutte mødre og fedre akkurat nå som vil føre denne unge generasjonen ut i villmarken og etablere sin identitet som den elskede adskilt fra all tjeneste! Gud kommer til å utruste disse sønnene og døtrene med en ånd av ydmykhet og sønderbrutthet som aldri før. Se etter gråtende budbringere som skal forløses over denne generasjonen som vil bære en spesiell salvelse for tårer og sønderbrutthet.

Vil vi tillate Faderen å kysse oss med sønderbrutthet i lønnkammeret, eller vil vi fortsette å idolisere plattformer og popularitet og falle i et stort bedrag i denne generasjonen?

Merket for evigheten

- Jeremiah Johnson/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: