lørdag, februar 02, 2008

En sterk bok om menighetens historieFor de av bloggens lesere som er interessert i hva Guds ord har å si om menigheten, om urkirken, om forholdene mellom den tidlige kirken og jødedom og om menighetens historie frem til vår egen tid, kan jeg anbefale en svært tankevekkende bok av John W. Kennedy. Den heter "The Torch of the Testimony", og er utgitt av Christian Books i California.

Jeg vet dessverre lite om forfatteren, og noen dagers søk på internett har ikke gitt meg noen opplysninger ut over følgende: John W. Kennedy virket som pionermisjonær i India siden 1952. Han var opprinnelig fra Skotland, og utdannet ved University of London og University of Glasgow. I India arbeidet han blant grupper av innfødte kristne spredt over hele India. Han bodde i Tamilnadu, og drev sitt apostoliske arbeid derfra. De siste opplysningene jeg har funnet om ham, er at han døde for noen ganske få år siden. Ved siden av denne boken har han også skrevet "Secret of His purpose" som er en gjennomgang av Efeserbrevet, og "Mukyokai" som er en skildring av en gruppe uavhengige kristne i Japan, ikke ulikt anabaptistiske fellesskap. Jeg skal komme tilbake med en presentasjon av disse japanske gruppene senere. Skulle noen av leserne sitte inne med opplysninger om John W. Kennedy vil jeg være svært takknemlig for å få del i dem.

Det som er John W. Kennedy's anliggende med denne boken er å skildre de kristne gruppene som har stått utenfor den protestantisk-katolske tradisjonen. Denne boken ble opprinnelig utgitt i India så tidlig som i 1964, men har vært lite kjent her i vest.

Kennedy begynner med det første århundres kristne, og skriver om de kristne gruppene som forble utenfor formalisert religion gjennom hele menighetens historie. Dette er en sterk, lidenskapelig, utfordrende historie om lidelser, tap, seire til det legemet som utgjør Kristi kropp. Denne boken har gitt meg mange dager hvor jeg har vært utfordret til selve nerven av min tro. Jeg håper mange vil lese den.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg hadde skriftlig korrespondanse med en person i India som hadde jobbet tett sammen med Kennedy. Ifølge denne hadde Kennedy plymouthbrødrebakgrunn.

Bjørn Olav sa...

Takk for tipset. Det slo meg også at denne Kennedy må ha bakgrunn fra Plymouthbrødrene, når jeg har lest boka. For han har med et kapitel om J.N. Darby og Anthony Norris Groves - og det er ikke uten videre naturlig i en bok som denne. Dessuten har jeg funnet at en del av hans undervisning, blant annet en annen bok av ham, finnes på nettet og denne websiden må ha tilknytning til noen fra denne sammenhengen.

Men det har jo kommet mye godt og spennende fra Plymouthbrødrene, selv om jeg personlig ikke kan dele deres syn på en del ting. Jeg deler ikke deres syn på evig sikkerhet, blant annet. Jeg tror det er mulig å falle fra troen.

Anonym sa...

Her er et lite utdrag fra boken. Jeg syntes det var oppbyggelig. Du kan lese mer på:

http://www.sgforums.com/forums/962/topics/147804

Må Herren hjelpe oss til å finne Veien i det kaoset som råder.
Hilsen
ToreThe True Church by John W. Kennedy

The true Church is the scene of a continual, spiritual struggle for its own existence. "Hold the pattern of sound words which thou hast heard from me," Paul exhorts Timothy (2 Tim. 1:13). If we do not hold firmly on to the fellowship of the Church, it will slip from our grasp. It is of all things most vehemently assailed. It is tempted to compromise with organized Christianity. It is tempted to organize itself in order to conserve what it has gained. It is tempted to sectarianism by limiting its growth to a certain emphasis of Christian truth. When it succumbs to any of these temptations, declension follows, for progress has been limited, and when it has reached the end of its possible progress, it must fade out as a spiritual power. This is the picture that history so graphically portrays, the picture of spiritual power followed by declension, but from every scene of declension God calls out His remnant.

The denominations of today are often the churches of yesterday. They each carried the torch of the testimony so far, then strayed from the path to rest content with what they had achieved. But the torch was taken up by others, and will be borne forward till the Lord Himself comes. The Church, therefore, knows no organizational continuance. Its continuance lies in the spiritual life of the Lord's people wherever it has the opportunity of manifesting itself by their coming together in His name.

The assembly based on the sure ground of Scripture faces a most subtle peril, the peril not of willingly accepting a denominational or sectarian position, but of allowing itself to be pushed into it. 'Exclusivism', among those who are truly children of God, is an odious word. The assembly is separate from worldly and ecclesiastical organizations not to be exclusive, but to be inclusive, for it is only outside the camp of denominationalism and sectarianism that a welcome for all who are regenerate can be maintained, whatever their own religious background.