onsdag, februar 06, 2008

Menighetsliv i Sibir, del 1For en del år siden, mens jeg arbeidet i Norsk Misjon i Øst som redaktør for Ropet fra Øst, hadde jeg den store gleden å møte Peter Deyneka jr. Han var sønn av den legendariske stifteren av Slavic Gospel Association, en av pionerorganisasjonene for å nå det dengang veldige Sovjetunionen med evangeliet. Deyneka junior var like lidenskapelig opptatt av misjon som Deyneka senior, og det var som et eneste eventyr å kunne tilbringe en dag sammen med ham og hans kone, Anita. Dessverre døde Peter av kreft for en tid tilbake. Peter fortalte mye om Sibir. Han hadde en spesiell kjærlighet til dette ugjestmilde landområdet, hvor 40 millioner mennesker utvikler verdens rikeste naturressurser. Sibir ligger, som du helt sikkert vet, øst for fjellkjeden Ural og omfatter mer enn 60 prosent av det som en gang ble kalt for Sovjetunionen.

Peter Deyneka jr fortalte om Barnaul, et av Sibirs viktigste industrisentre, med en befolkning som nærmer seg en halv million mennesker. Den er hovedstaden i Altai-området, og ligger omtrent 1500 kmøst for Uralfjellene, 3000 km vest for Stillehavet og 200 km øst for Novosibirsk, Sibirs største og ledende by. Barnaul ligger ved elven Ob, der temperaturen varierer fra ca +40 grader celcius til -50.

I denne byen finnes det en baptistmenighet, og Peter fortalte om medlemmene her med en helt spesiell varme i stemmen. Gjennom personlige møter med flere av menighetens medlemmer, og fordi Peter mer enn mange andre kunne øse av en enorm kunnskap om forholdene til mange frimenigheter i det dengang stengte Sovjet, var det med spesiell autoritet han kunne si:

"Vi ble slått av likheten mellom de russiske menighetene og den første århundres menighet i Apostlenes gjerninger."

Gjennom en serie artikler vil du stifte bekjentskap med menigheten i Barnaul. Jeg skriver den fordi jeg mener at vi har svært mye å lære av våre forfulgte trossøsken, ikke minst fordi det hjelper oss til å kunne forberede oss på trengselstidene som ligger foran oss.

Ingen kommentarer: